Top image

AI utvecklas snabbt

Utvecklingen inom AI accelererar. Under 2016 besegrade AlphaGo, utvecklad av Google DeepMind, en av världens främsta Go-spelare. AlphaGo har på egen hand spelat och analyserat flera miljoner omgångar Go, och har på så sätt lärt sig spelet och lyckats introducera strategier som ingen människa tidigare formulerat. Go är ett komplicerat asiatiskt brädspel.

I juni demonstrerade Google världens hittills största artificiella neurala nätverk med mer än en miljard neuroner. Nätverket används för att identifiera bilder och lyckades 70 procent bättre än tidigare försök. När nätverket beskrev bilder utifrån tusen olika kategorier, gjorde det rätt i 50 procent av fallen.

Inom vården används AI i allt högre grad. Detta ger bättre förståelse för inlärning och hur man kan utforma robotar som känner sig fram som människor. Detta har lett till operationsmetoder som är väsentligt mycket skonsammare än tidigare.

AI har också kommit långt inom fordonsindustrin. Självkörande bilar har länge varit en utopi, men närmar sig nu verklighet. Redan finns det bilmodeller som har funktioner för autonomt körande, och under de närmaste åren väntas många bilmodeller med funktioner för autonomt körande presenteras från flera biltillverkare.

Vägen till helt självkörande bilar, det vill säga fordon som tar sig till måldestinationen helt utan medverkan från förare, är lång. Det mesta av tekniken finns redan, men det krävs fortsatt utveckling mot högre tillförlitlighet, framtagande av standarder och anpassning av lagstiftning för att det skall bli möjligt med helt självkörande fordon.

Det första steget är semiautonomt körande där bilen hanterar vissa funktioner, men där föraren har ett aktivt deltagande samt det övergripande ansvaret. Graden av autonomi förväntas öka över tiden för att slutligen övergå i helt autonoma fordon.

Utvecklingen går från passiv till aktiv trafiksäkerhet. Fordonsindustrin går från att skydda förare och passagerare, till att förebygga olyckor. Idag beror 90 procent av samtliga olyckor på den mänskliga faktorn och därför utvecklas aktiva säkerhetslösningar som till exempel avancerade system för fordonsassistans, fordon med starkt inslag av automatisering och så småningom helt självkörande bilar. Kommande generationer kommer att använda både online- och offlinebaserad maskininlärning där information tas från ett flertal datakällor för att utveckla relationen med den individuella föraren.

Vid elektronikmässan CES i Las Vegas i januari 2017 presenterade Autoliv för första gången företagets forskningsplattform med teknologier som Autoliv redan idag kan erbjuda kunderna. LIV, som utläses the Learning Intelligent Vehicle, bygger på en Volvo XC90 och är utrustad bland annat med eye tracking-teknik från Smart Eye.

I Sverige läggs nu grunden för Drive Me, världens första storskaliga försök där självkörande bilar kommer att köra på allmän väg. Initiativet till projektet har tagits av Volvo Cars tillsammans med Trafikverket, Transportstyrelsen, Lindholmen Science Park och Göteborgs Stad. Projektet omfattar 100 bilar och inledningsvis kommer 30 av dem att utrustas med teknik från bland annat Smart Eye.

Tillsammans med NVIDIA levererar Smart Eye kamerasystem till bilarna. Systemen är kostnadseffektiva och kamerorna så små att de enkelt kan integreras sömlöst i kupédesignen.

De självkörande bilarna i Drive Me-projektet kommer att utrustas med loggersystem, med kameror av den nya sorten samt kameror av mer traditionell design. Projektet avser en plattform som möjliggör inspelning, komprimering och avancerade in-car AI-funktioner som eye tracking.

Den snabba teknikutvecklingen gör att företag som Smart Eye står väl rustade för att kunna bidra till att minska antalet skadade och döda i trafiken.