Top image

Om Eye Tracking

Eyetracking är en teknologi för mätning av blick och ögonrörelser. Genom sensorer kan en persons ögon detekteras, blicken beräknas och ögonens rörelser följas. Genom att studera en persons ögonrörelser går det att bedöma närvaro, uppmärksamhet, fokus och få en uppfattning om personens medvetande och mentala status.

De flesta lösningar för eyetracking på marknaden baseras på samma princip där ögonen belyses med infrarött ljus och kameror används för att registrera reflexionen i ögonen. Reflexionerna analyseras med bildbehandling samt bearbetas med algoritmer som räknar ut ögonposition och riktning på blicken. Eyetracking kan även användas till att registrera biometriska data om ögonen samt även mäta huvudets position.

En vanlig form av eyetracking är system där eyetracking används tillsammans med en vanlig dator och bildskärm där eyetracking antingen finns integrerat i bildskärmen eller som en fristående enhet i anslutning till bildskärmen. Det finns även mer avancerade system för eyetracking där flera kameror används för eyetracking av mer än en person i en större miljö, exempelvis en flygplanssimulator. Det finns även exempel på bärbar eyetracking där tekniken integreras med en framåtblickande kamera.

Eyetracking är idag en etablerad teknologi som används inom en rad områden såsom kommunikation, datorinteraktion, beteendeanalys, marknadsundersökningar, identifikation samt i fordon och andra specialisttillämpningar. Eyetracking kan användas till flera syften:

  • Analysera och förstå mänskligt beteende och interaktion med omvärlden. Genom att registrera hur en person tittar går det analysera hur personen uppfattar en situation, exempelvis ett digitalt gränssnitt, en film, en bild eller en fysisk situation såsom en förarmiljö. Analyser av personens blickmönster ger viktig information om situationen och kan exempelvis utgöra grund för vetenskapliga analyser, utformning av gränssnitt, reklambudskap eller hur en förarmiljö kan utformas.
  • Möjliggöra interaktion mellan människa och maskin. Genom att en maskin vet vart en person tittar går det att möjliggöra utökad funktionalitet och ökad säkerhet. Exempel där eyetracking kan skapa ökad funktionalitet återfinns inom medicinsk teknik där en kirurg kan styra funktioner med blicken när händerna är upptagna. Ytterligare ett område är inom fordonsindustrin där fordonet kan utläsa huruvida föraren är uppmärksam eller sömnig och vidta åtgärder utifrån detta. Inom utvecklingen mot självkörande bilar är eyetracking en viktig komponent.
  • Datorinteraktion utan att använda händerna. Blicken kan användas för att ersätta musen eller andra inmatningsenheter vid datoranvändning, vilket ger ökade möjligheter för personer som är förhindrade att använda sina händer vid interaktionen med datorn. Genom eyetracking går det också att skapa mer effektiva användargränssnitt och bättre användarupplevelser där blicken används tillsammans med traditionella inmatningsmetoder såsom tangentbord och mus.