Top image

Om Eye Tracking

Eyetracking är en teknologi för mätning av blick och ögonrörelser. Genom sensorer kan en persons ögon detekteras, blicken beräknas och ögonens rörelser följas. Genom att studera en persons ögonrörelser går det att bedöma närvaro, uppmärksamhet, fokus och få en uppfattning om personens medvetande och mentala status.

Eyetracking, eller ögonföljning som det benämns på svenska, är en teknologi för mätning av blick och ögonrörelser. Med hjälp av sensorer kan en persons ögon detekteras, blicken beräknas och ögonens rörelser följas. Genom att studera en persons ögonrörelser går det att bedöma närvaro, uppmärksamhet och fokus, och därmed få en uppfattning om personens medvetande och mentala status. En vanlig form av eyetracking är system där eyetracking används tillsammans med en vanlig dator och bildskärm, då är eyetrackingen antingen integrerad i bildskärmen eller i en fristående enhet i anslutning till bildskärmen. Det finns även mer avancerade system för eyetracking där flera kameror används för eyetracking av mer än en person i en större miljö, exempelvis i en flygplanssimulator. Det är denna typ av eyetracking som Smart Eyes affärsområde Research Instruments arbetar med.

Smart Eyes affärsområde Automotive Solutions fokuserar enbart på den mjukvara och de algoritmer som behövs till eyetracking i invändiga fordonsmiljöer. Smart Eyes mjukvara och algoritmer använder också AI för att bli mer exakta och tillförlitliga, vilket har stor betydelse när eyetracking används i miljöer med svåra förhållanden, exempelvis i avseende på ljus eller då ögonen som ska följas är delvis skymda. Det finns även bärbar eyetracking där tekniken integreras med en framåtblickande kamera, men det är en annan typ av lösning som Smart Eye inte har valt att fokusera på. Eyetracking är idag en etablerad teknologi som används inom en rad områden. I den invändiga fordonsmiljön används den för funktioner kopplade till föraren. Inom forskning och neurovetenskap används eyetracking bland annat för diagnostisering av Alzheimer och Parkinson. Flyg och försvarsindustrin använder eyetracking för forsknings- och utvecklingssyften och för utbildningsändamål. Eyetracking kan även ersätta datormusen och därmed användas för såväl datorinteraktion som till datorspel för att förbättra användarupplevelsen.

Eyetracking är idag en etablerad teknologi som används inom en rad områden såsom kommunikation, datorinteraktion, beteendeanalys, marknadsundersökningar, identifikation samt i fordon och andra specialisttillämpningar. Eyetracking kan användas till flera syften:

  • Analysera och förstå mänskligt beteende och interaktion med omvärlden. Genom att registrera hur en person tittar går det analysera hur personen uppfattar en situation, exempelvis ett digitalt gränssnitt, en film, en bild eller en fysisk situation såsom en förarmiljö. Analyser av personens blickmönster ger viktig information om situationen och kan exempelvis utgöra grund för vetenskapliga analyser, utformning av gränssnitt, reklambudskap eller hur en förarmiljö kan utformas.
  • Möjliggöra interaktion mellan människa och maskin. Genom att en maskin vet vart en person tittar går det att möjliggöra utökad funktionalitet och ökad säkerhet. Exempel där eyetracking kan skapa ökad funktionalitet återfinns inom medicinsk teknik där en kirurg kan styra funktioner med blicken när händerna är upptagna. Ytterligare ett område är inom fordonsindustrin där fordonet kan utläsa huruvida föraren är uppmärksam eller sömnig och vidta åtgärder utifrån detta. Inom utvecklingen mot självkörande bilar är eyetracking en viktig komponent.
  • Datorinteraktion utan att använda händerna. Blicken kan användas för att ersätta musen eller andra inmatningsenheter vid datoranvändning, vilket ger ökade möjligheter för personer som är förhindrade att använda sina händer vid interaktionen med datorn. Genom eyetracking går det också att skapa mer effektiva användargränssnitt och bättre användarupplevelser där blicken används tillsammans med traditionella inmatningsmetoder såsom tangentbord och mus.