Top image

Smart Eye erhåller ytterligare två design wins från koreansk OEM

Smart Eye kommer att leverera mjukvara för förarövervakning till en befintlig kund för två bilmodeller på ytterligare en plattform. De beräknade intäkterna för ordern är 100 MSEK, baserat på prognoser för den beräknade produktlivscykeln. Det potentiella värdet av fler bilmodeller på den nya plattformen överstiger 500 MSEK.

Smart Eye, en världsledande producent av AI-baserad eye tracking-teknik för semi-automatiserade bilar, tillkännager två ytterligare kontrakt men en koreansk global bilproducent. Den nya nomineringen utvidgar Smart Eyes förarövervakningssystem till två bilmodeller, utöver de 14 tidigare design wins med samma kund som tidigare kommunicerat. Avtalet utökar även funktionaliteten hos förarövervakningssystemen med ännu fler avancerade säkerhetsfunktioner.

Produktionen av de nya bilmodellerna utrustade med Smart Eyes teknik kommer att påbörjas sent 2021. Det beräknade värdet för de två bilmodellerna är 100M SEK, baserat på prognoser för den beräknade produktlivscykeln.

”Jag är väldigt glad att kunna ta vårt samarbete med vår befintliga koreanska kund till nästa nivå. De nya kontrakten är inte bara ett viktigt steg mot att göra förarövervakning till standard i kommande bilmodeller, de ger oss också möjlighet att introducera banbrytande ny funktionalitet. Den nya ordern visar på ett förtroende för Smart Eyes förmåga att leverera driver monitoring-teknik som är kvalitetssäkrad för bilindustrin,” säger Martin Krantz, CEO och grundare av Smart Eye.

Med de nya kontrakten har Smart Eye erhållit totalt 83 design wins från 12 OEM:er. Tillsammans med tidigare kontrakt uppgår det sammanlagda värdet över produktlivscykeln för nuvarande design wins till 2,100 MSEK. Det potentiella värdet av fler bilmodeller på de nya plattformarna överstiger 500 MSEK. Det här innebär att det totala potentiella värdet från ytterligare design wins hos befintliga biltillverkare på befintliga plattformar är nu 3,800 MSEK.

För mer information:
Martin Krantz, VD Smart Eye AB
Telefon: +46 70-329 26 98
Email:
martin.krantz@smarteye.se

Anders Lyrheden, CFO Smart Eye AB
Telefon: +46 70-320 96 95
Email: 
anders.lyrheden@smarteye.se


Om Smart Eye

I över 20 år har Smart Eye utvecklat artificiell intelligens (AI) i form av eyetrackingteknik som förstår, stödjer och förutsäger en persons avsikter och handlingar. Genom att noggrant studera ögon-, ansikts- och huvudrörelser kan tekniken dra slutsatser om en persons medvetande och mentala tillstånd. Företagets eyetrackingteknik används i nästa generations bilar, kommersiella fordon och ger nya insikter för forskning inom flyg, rymd, neurovetenskap etc.

Smart Eyes lösningar används över hela världen av mer än 700 partners och kunder, inklusive US Air Force, NASA, BMW, Lockheed Martin, Audi, Boeing, Volvo och GM.

Besök www.smarteye.ai för mer information.

Besök vår investerarweb för mer finansiell information: http://www.corp.smarteye.se/sv/

Denna information är sådan information som Smart Eye AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2020, klockan 16.30 (CEST).

Smart Eye är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000 eller certifiedadviser@penser.se.