Top image

Smart Eye erhåller 14 design-wins från en global koreansk OEM

Smart Eye säkrar 14 design wins från en global koreansk OEM. Produktionsstart är år 2020 och ordervärdet är estimerat till 150 miljoner kronor.

Smart Eye AB (Nasdaq First North: SEYE.ST), den ledande tillverkaren av AI-driven eyetrackingteknik för semi-autonoma bilar, har erhållit 14 design-wins från en ny kund. Kunden är en global koreansk OEM (Original Equipment Manufacturer) och ordern omfattar 14 fordon avsedda för massmarknaden med produktionsstart år 2020. Det estimerade ordervärdet för de fjorton modellerna förväntas överstiga 150 miljoner kronor baserat på volymprognoser över produktlivscykeln. Totala potentiella intäkter över en produktlivscykel för denna globala koreanska OEM:s alla program kan överstiga 2,0 miljarder kronor.     

"Vi går inte bara in på den dynamiska koreanska marknaden som leverantör till en bilgigant, välkänd som en branschens riktmärke avseende kvalitet, utan vi får också vår första affär inom massmarknadssegmentet. Våra tidigare designvinster var alla avancerade bilar i premium-segmentet. Nu får vi för första gången en nominering av inte mindre än 14 fordon, som kan kategoriseras som massmarknadsfordon. Det här är ett tydligt bevis att vår strategi att vara en global spelare fungerar på såväl massmarknaden som premiummarknaden och det är också en indikation på att bilindustrin implementerar förarövervakningssystem snabbare än vad vi tidigare tänkt " säger Smart Eyes VD Martin Krantz. 

Smart Eye levererar Driver Monitoring System (DMS), en AI-funktion för bilar för att kunna förse bilföraren med en bättre säkerhet och körupplevelse.

Sammanlagt har Smart Eye erhållit 43 design-wins från bilindustrin, något som gör företaget till marknadsledande inom DMS-teknik. Det totala potentiella värdet av alla design-wins överstiger nu 1,0 miljarder SEK. Smart Eye har nu sex stycken OEM-kunder och fyra lanserade bilmodeller.

För mer information:
Martin Krantz, VD Smart Eye AB
Telefon: +46 70-329 26 98
Email:
martin.krantz@smarteye.se

Anders Lyrheden, CFO Smart Eye AB
Telefon: +46 70-320 96 95
Email: 
anders.lyrheden@smarteye.se  

Om Smart Eye 

Sedan 1999 har Smart Eye utvecklat AI i form av eyetrackingteknik som förstår, stödjer och förutser en individs intentioner och handlingar. Genom att noggrant studera en persons öga, ansikte och huvudrörelser kan vår teknik dra slutsatser om individens medvetenhet och mentala status.
Idag finns vår eyetracking i nästa generations bilar och hjälper bilindustrin ta ett viktigt kliv mot säkrare och mer miljövänliga transportlösningar. Smart Eyes lösningar för forskningsindustrin ger nya möjligheter i komplicerade och verkliga situationer och leder vägen mot nya insikter inom rymd- och flygplansindustrin, psykologi, neurovetenskap, medicin och teknisk research.
 

Smart Eyes huvudkontor är beläget i Göteborg, men kontor finns även i USA, Japan och Kina. Utöver det har man även partners, återförsäljare och distributörer på flera platser i Europa, USA och APAC. Smart Eyes lösningar används över hela världen av mer än 700 partners och kunder; ledande forskningsgrupper, varumärken och laboratorier så som US Air Force, NASA, BMW, Lockheed Martin, Audi, Boeing, Volvo, GM för att nämna några   

http://smarteye.ai

 
Smart Eye är noterade på First North. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000 eller certifiedadviser@penser.se. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 februari klockan 8:30.