Top image

Smart Eye erhåller ytterligare fyra design wins från befintlig kund

Smart Eye har tilldelats fyra nya design wins från en befintlig kund. Detta för ytterligare bilmodeller på samma plattform där en design win tidigare tilldelats. Den europeiska premiumtillverkaren kommer lansera de ytterligare fyra bilmodellerna med förarövervakningssystem under perioden 2019 till 2020.

Ordern estimeras överstiga 125 MSEK för de fyra bilmodellerna, baserat på volymestimat och produktlivscykeln. En framgångsrik migration av de första fem bilarna till påföljande bilmodeller med samma plattform kan leda till en estimerad intäkt som överstiger 450 MSEK över produktlivscykeln. Det potentiella scenariot är beroende av framtida design wins med den ovannämnda OEM. Det kombinerande estimerade värdet av alla de 29 bilmodellerna som Smart Eye har erhållit design wins för överstiger 850 MSEK över produktlivscykeln.

"Återigen förstärks Smart Eyes position som den ledande leverantören av eyetracking teknik för förarövervakningssystem till både autonoma nivå 2 och nivå 3 bilar på den europeiska premiummarknaden. Förarövervakning är på väg att bli standard i de flesta autonoma körscenarier, med Euro NCAP och lagstiftningsinitiativ som ytterligare stimulerar efterfrågan", säger Martin Krantz, VD för Smart Eye AB.

Totalt har Smart Eye erhållit 29 design wins från fem olika OEM:er. Det ökande antalet design wins förankrar Smart Eye som den branschledande utvecklaren av förarövervakningssystem. För närvarande pågår flera ytterligare internationella upphandlingar, i vilka globala fordonstillverkare söker efter partners och leverantörer för första och andra generationens förarövervakningssystem. Det uppskattade potentiella värdet av dessa överstiger tio miljarder kronor. Smart Eye är väl positionerat för att uppnå ytterligare framgångar i dessa processer.  

För mer information
Martin Krantz, CEO Smart Eye AB
Telefon: +46 70-329 26 98
Email:
martin.krantz@smarteye.se 

Anders Lyrheden, CFO Smart Eye AB
Telefon: +46 70-320 96 95
Email: anders.lyrheden@smarteye.se 

Om Smart Eye 
Sedan 1999 har Smart Eye utvecklat AI i form av eyetrackingteknik som förstår, stödjer och förutser en individs intentioner och handlingar. Genom att noggrant studera en persons öga, ansikte och huvudrörelser kan vår teknik dra slutsatser om individens medvetenhet och mentala status. 

Idag finns vår eyetracking i nästa generations bilar och hjälper bilindustrin ta ett viktigt kliv mot säkrare och mer miljövänliga transportlösningar. Smart Eyes lösningar för forskningsindustrin ger nya möjligheter i komplicerade och verkliga situationer och leder vägen mot nya insikter inom rymd- och flygplansindustrin, psykologi, neurovetenskap, medicin och teknisk research.  

Smart Eyes huvudkontor är beläget i Göteborg, men kontor finns även i USA, Japan och Kina. Utöver det har man även partners, återförsäljare och distributörer på flera platser i Europa, USA och APAC. Smart Eyes lösningar används över hela världen av mer än 700 partners och kunder; ledande forskningsgrupper, varumärken och laboratorier så som US Air Force, NASA, BMW, Lockheed Martin, Audi, Boeing, Volvo, GM för att nämna några  

http://smarteye.se/


Smart Eye är noterade på First North. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000. 

Denna information är sådan information som Smart Eye AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2018 kl. 08:30 CET.