Top image

Smart Eye erhåller ytterligare två design wins från befintlig kund

Smart Eye har återigen fått ett utökat förtroende hos en befintlig kund genom att denna gång erhålla ytterligare två design wins till modeller på samma plattform som bolaget sedan tidigare har sju design wins till. Den europeiska premiumbilstillverkaren kommer att lansera dessa ytterligare två bilar med förarövervakningssystem under perioden 2019 till 2021.

De estimerade intäkterna över produktlivscykeln, baserat på volymprognoser för dessa två bildmodeller, uppgår till 50 MSEK. Estimerade potentiella intäkter över produktlivscykeln från dessa hitintills nio och möjliga tillkommande design wins till ytterligare bilmodeller på denna plattform beräknas uppgå till totalt 500 MSEK. Detta estimerade potentiella scenario är beroende av ytterligare framtida design wins hos denna specifika OEM. Det totala estimerade värdet av Smart Eyes hittills kommunicerade 25 design wins uppgår för närvarande till minst 725 MSEK över produktlivscykeln.

”Återigen bekräftas Smart Eyes position som den ledande leverantören av eye-trackingteknik för förarövervakningssystem i premiumsegmentet. Även om dessa två design wins var väntade, synliggör detta än en gång styrkan i vår affärsmodell. Det visar tydligt på de goda förutsättningarna som finns för ­­­­­att erhålla ytterligare förtroenden från en kund som vi sedan tidigare har erhållit design wins från. Förarövervakning är på väg att bli standard i premiumsegmentet”, säger Martin Krantz, VD Smart Eye AB.

Totalt har Smart Eye erhållit 25 design wins från fem olika OEM:er. Det stora antalet erhållna design wins positionerar Smart Eye som den branschledande utvecklaren av teknik som förstår och tolkar fordonsförare. För närvarande pågår flera ytterligare internationella upphandlingar, i vilka globala fordonstillverkare söker efter partners och leverantörer för första‐ och andra generationens förarövervakningssystem. Det uppskattade potentiella värdet av dessa överstiger tio miljarder kronor. Smart Eye är väl positionerade för ytterligare framgångar i dessa processer.

För mer information
Martin Krantz, VD Smart Eye AB    
Mobil: 070-329 26 98
Email: 
martin.krantz@smarteye.se

Om Smart Eye
Sedan 1999 har Smart Eye utvecklat AI i form av eyetrackingteknik som förstår, stödjer och förutser en individs intentioner och handlingar. Genom att noggrant studera en persons öga, ansikte och huvudrörelser kan vår teknik dra slutsatser om individens medvetenhet och mentala status.

Idag finns vår eyetracking i nästa generations bilar och hjälper bilindustrin ta ett viktigt kliv mot säkrare och mer miljövänliga transportlösningar. Smart Eyes lösningar för forskningsindustrin ger nya möjligheter i komplicerade och verkliga situationer och leder vägen mot nya insikter inom rymd- och flygplansindustrin, psykologi, neurovetenskap, medicin och teknisk research.

Smart Eyes huvudkontor är beläget i Göteborg, men kontor finns även i USA, Japan och Kina. Utöver det har man även partners, återförsäljare och distributörer på flera platser i Europa, USA och APAC. Smart Eyes lösningar används över hela världen av mer än 700 partners och kunder; ledande forskningsgrupper, varumärken och laboratorier så som US Air Force, NASA, BMW, Lockheed Martin, Audi, Boeing, Volvo, GM för att nämna några

http://smarteye.se/ 

Smart Eye är noterade på First North. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000. 

Denna information är sådan information som Smart Eye AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2018 kl. 08:30 CET.