Top image

Smart Eye döper om ett affärsområde till Automotive Solutions

Idag byter Smart Eye namn på ett av sina två affärsområden. Det som tidigare varit känt som Applied Solutions byter nu namn till Automotive Solutions. Namnbytet är ett resultat av en ökad efterfrågan från bilindustrin, då det tydliggör och förstärker Smart Eyes fokus på detta segmentet.

- Vi ser en stor ökning i kännedom kring driver monitoring systems och interior sensing när det kommer till bilindustrin. Den starka efterfrågan på vår teknik drivs också av de ökade kraven på säkerhet, AI och trenden kring självkörande bilar. För att möta den ökade efterfrågan från bilindustrin ser vi därför ett värde i att byta namn Applied Solutions till Automotive Solutions, säger Martin Krantz, VD och grundare av Smart Eye.

Utöver namnbytet sker ingen annan förändring. Organisation, ansvarsområden och rapporteringsstrukturer är desamma som innan. Smart Eyes andra affärsområde behåller sitt tidigare namn, Research Instruments. Research Instruments fokuserar på forskning inom bilindustrin samt studier av mänskliga faktorer (human factors) inom allt ifrån flygindustrin och fartygssimulatorer till klinisk research.

För mer information:

Martin Krantz, VD Smart Eye AB
Telefon: +46 70-329 26 98
Email:
martin.krantz@smarteye.se

Anders Lyrheden, CFO Smart Eye AB
Telefon: +46 70-320 96 95
Email: 
anders.lyrheden@smarteye.se  


Om Smart Eye:

Sedan 1999 har Smart Eye utvecklat AI i form av eyetrackingteknik som förstår, stödjer och förutser en individs intentioner och handlingar. Genom att noggrant studera en persons öga, ansikte och huvudrörelser kan vår teknik dra slutsatser om individens medvetenhet och mentala status.
Idag finns vår eyetracking i nästa generations bilar och hjälper bilindustrin ta ett viktigt kliv mot säkrare och mer miljövänliga transportlösningar. Smart Eyes lösningar för forskningsindustrin ger nya möjligheter i komplicerade och verkliga situationer och leder vägen mot nya insikter inom rymd- och flygplansindustrin, psykologi, neurovetenskap, medicin och teknisk research.
 

Smart Eyes huvudkontor är beläget i Göteborg, men kontor finns även i USA, Japan och Kina. Utöver det har man även partners, återförsäljare och distributörer på flera platser i Europa, USA och APAC. Smart Eyes lösningar används över hela världen av mer än 700 partners och kunder; ledande forskningsgrupper, varumärken och laboratorier så som US Air Force, NASA, BMW, Lockheed Martin, Audi, Boeing, Volvo, GM för att nämna några   

http://smarteye.se/


Smart Eye är noterade på First North. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000.
Informationen
lämnades för offentliggörande den 8 november 2018, klockan 15:00.