Top image

Valberedningens ledamöter inför Smart Eyes årsstämma 2019 har nu utsetts

Medlemmarna i valberedningen inför Smart Eye 2018 årsstämma har nu utsetts.

Vid Smart Eye AB:s årsstämma 2018 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2019 skall utgöras av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de fyra största aktieägarna per den sista bankdagen i september innevarande år.

I enlighet med beslutet har de fyra största aktieägarna baserat på ägandet den 28 september 2018 erbjudits plats i Smart Eyes valberedning och följande valberedning har bildats:

  • Mary Irwin (Mats Krantz & Mary Irwin), valberedningens ordförande
  • Evert Carlsson (Robur) 
  • Linda Jöfelt (Eget innehav) 
  • Oskar Krantz (Martin Krantz) 
  • Anders Jöfelt (Styrelseordförande i Smart Eye) 

Valberedningen representerar tillsammans cirka 36 procent av utestående aktier i Smart Eye.

Valberedningen ska inför årsstämman 2018 ta fram förslag till ordförande på stämman, antal styrelse­ledamöter, arvode till var och en av styrelseledamöterna, val av styrelse och styrelseordförande, arvode till revisor och val av revisor, samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i valberedningens instruktion. 

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via brev till Smart Eye AB, Valberedningen, Första Långgatan 28B, 413 27 GÖTEBORG senast den 15 januari 2019.


För mer information

Martin Krantz, CEO Smart Eye AB
Telefon: +46 70-329 26 98
Email: 
martin.krantz@smarteye.se

Anders Lyrheden, CFO Smart Eye AB
Telefon: +46 70-320 96 95
Email: anders.lyrheden@smarteye.se 


Om Smart Eye

Smart Eye utvecklar och marknadsför system för eyetracking, d.v.s. system som kan mäta och beräkna vart en person tittar. Bolaget har idag två affärsområden, Research Instruments och Applied Solutions. Inom Research Instruments tillhandahåller Smart Eye avancerade eyetrackingsystem för mätning och analys av mänskligt beteende. Inom Applied Solutions tillhandahåller Smart Eye eyetrackingmjukvara för integration i fordon. 

Smart Eye grundades år 1999 och har sedan dess etablerad sig som en av de ledande aktörerna för eyetrackinganalyser av mänskligt beteende. Detta tack vare en avancerad teknisk mjukvara för eyetrackingsystem samt lång erfarenhet inom branschen. Smart Eye satsade tidigt på att utveckla eyetracking för fordonsindustrin och är idag ett av få företag i världen som har eyetrackingsystem för integration i fordon som lever upp till fordonsindustrins omfattande krav. Smart Eye har för närvarande 23 design wins avseende serieleverans till personbilar hos fem globala fordonskoncerner.  

http://smarteye.se/


Smart Eye är noterade på First North. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000. 
Informationen 
lämnades för offentliggörande den 26 oktober 2018, klockan 15:00.