Top image

Smart Eye öppnar sitt första kontor i Kina

Tilltagande efterfrågan på förarövervakningssystem från marknader utanför Europa accentuerar behovet av en stark internationell närvaro. Smart Eye kan idag meddela att vi öppnar vårt första kontor i Kina, med lokal bemanning redan på plats och fullt verksam.

På grund av det ökande intresset globalt för förarövervakning och vår ledande ställning på marknaden har vi under en längre tid planerat för en etablering i Kina. Smart Eye kan idag meddela att den första personen har anställts och att det nya Kinakontoret kommer att ligga i Chongqing, Kina.

”Som vi redan tidigare i år har kommunicerat, ser vi en stark global efterfrågan som motiverar en geografisk expansion. Vi har därför stärkt upp vårt kontor i Detroit, etablerat ett kontor i Japan och idag kan vi berätta att vi också öppnar vårt första kontor i Kina. Den kinesiska marknaden har vuxit starkt under de senaste åren till att bli världsledande med en produktion som uppgår till 30 miljoner fordon per år. Vi är där för att stanna,” säger Martin Krantz, VD för Smart Eye. 

Martin Krantz fortsätter; ”Den tilltagande efterfrågan på förarövervakningsteknologi, understödd av initiativ från organisationer såsom Euro NCAP och EU, sprider sig nu utanför den europeiska premiumbilsmarknaden. Det visar på behovet av att stärka vår internationella närvaro. Intensiv marknadsaktivitet och många pågående internationella upphandlingar är också viktiga skäl till vårt beslut att öppna ett Kinakontor.” 

Smart Eye har en ledande position inom AI-utrustad eye-trackingteknik, som gör det möjligt att förbättra möjligheterna för såväl dagens forskning som morgondagens halvautonoma fordon. Smart Eye har totalt 17 design wins vilket gör företaget till fordonsindustrins ledande utvecklare av mjukvara för förarövervakningssystem (DMS, Driver Monitoring Systems). Sedan 1999 har Smart Eye, med utgångspunkt i de allra senaste forskningsrönen, arbetat med att överbrygga avståndet mellan människa och maskin för att förbättra säkerhet och rädda liv. 

För mer information
Martin Krantz, VD Smart Eye AB    
Mobil: 070-329 26 98
Email: 
martin.krantz@smarteye.se

Om Smart Eye
Smart Eye grundades för att överbrygga avståndet mellan människa och maskin för en bättre framtid genom banbrytande eyetrackingteknologi som förstår, stödjer och förutser mänskliga intentioner och handlingar. Genom att kombinera djup teknisk kompetens med lekfull kreativitet, består Smart Eye av två affärsområden. Affärsområdet Research Instruments tillhandahåller hög prestanda i komplexa, verklighetsnära situationer, och banar väg för nya insikter inom rymd-, flyg-, fordonsindustrin, psykologi, neurovetenskap, medicinsk och klinisk forskning. Affärsområdet Applied Solutions mjukvara ingår i nästa generations fordon och hjälper bilindustrin att ta ytterligare ett steg mot självkörande fordon.

Smart Eye grundades år 1999 och har kontor i Göteborg och Michigan, USA, liksom partners, återförsäljare och distributörer i Europa, USA och APAC. Bolagets produkter och lösningar används av mer än 700 kunder över hela världen och av ledande forskargrupper, varumärken och laboratorier såsom US Air Force, Nasa, BMW, Lockheed Martin, Audi, Boeing, Volvo, GM, med flera. 

http://smarteye.se/ 

Smart Eye är noterade på First North. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000.

Denna information är sådan information som Smart Eye AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2018 kl. 08:00 CET.