Top image

Ytterligare två bilar med Smart Eyes teknik lanserade denna månad

Ytterligare två bilar utrustade med Smart Eyes teknik har lanserats denna månad av en europeisk biltillverkare. Detta innebär att tre bilmodeller, av Smart Eyes totalt 17 erhållna design-wins, nu har blivit officiellt lanserade. Den första bilen med Smart Eyes teknik lanserades av en annan biltillverkare i september 2017. Antalet lanserade bilmodeller är en tydlig bekräftelse på Smart Eyes marknadsledande position inom utveckling av förarövervakningsteknik för fordonsindustrin.

Föreställ dig en första åktur i din nya bil. Doften från de nya lädersätena, den kraftfulla motorn och den smakfullt designade instrumentbrädan. Men det är inte allt, din nya bil är även utrustad med artificiell intelligens (AI). Förutom att den är programmerad att känna igen din röst och favoritmusik ser den även till att du som förare håller dig vaken och alert under din körning. Genom noggrann eye-tracking kommer bilen registrera om du är trött, dåsig eller helt enkelt ouppmärksam på vägen. Iså fall kommer den varna dig, för att se till att du alltid är säker. Detta sker tack vare Smart Eye.

”Vi arbetar med de senaste vetenskapliga resultaten inom AI, computer vision och avancerad hårdvara för att rädda så många liv som möjligt. Att då se två ytterligare bilar med Smart Eyes eye-tracking teknik lanseras är för oss betryggande,” säger Martin Krantz, VD på Smart Eye.

Smart Eye är tillsvidare förhindrade att avslöja namnet på biltillverkaren.

Totalt har Smart Eye:s förarövervakningsteknik erhållit 17 design-wins, varav 13 är för andra generationens eye-trackningteknik till alla bilmodeller på en ny fordonsplattform.

De nya lanseringarna och det stora antalet erhållna design-wins bekräftar Smart Eyes väletablerade position som den branschledande utvecklaren av teknik som förstår och tolkar fordonsförare. För närvarande pågår flera internationella upphandlingar, i vilka globala fordonstillverkare söker efter partners och leverantörer för första- och andra generationens förarövervakningssystem. Smart Eye är väl positionerade för ytterligare framgångar i dessa processer.

För mer information
Martin Krantz, VD Smart Eye AB    
Mobil: 070-329 26 98
Email: 
martin.krantz@smarteye.se

Om Smart Eye
Smart Eye grundades för att överbrygga avståndet mellan människa och maskin för en bättre framtid genom banbrytande eyetrackingteknologi som förstår, stödjer och förutser mänskliga intentioner och handlingar. Genom att kombinera djup teknisk kompetens med lekfull kreativitet, består Smart Eye av två affärsområden. Affärsområdet Research Instruments tillhandahåller hög prestanda i komplexa, verklighetsnära situationer, och banar väg för nya insikter inom rymd-, flyg-, fordonsindustrin, psykologi, neurovetenskap, medicinsk och klinisk forskning. Affärsområdet Applied Solutions mjukvara ingår i nästa generations fordon och hjälper bilindustrin att ta ytterligare ett steg mot självkörande fordon.

Smart Eye grundades år 1999 och har kontor i Göteborg och Michigan, USA, liksom partners, återförsäljare och distributörer i Europa, USA och APAC. Bolagets produkter och lösningar används av mer än 700 kunder över hela världen och av ledande forskargrupper, varumärken och laboratorier såsom US Air Force, Nasa, BMW, Lockheed Martin, Audi, Boeing, Volvo, GM, med flera. 

http://smarteye.se/ 

Smart Eye är noterade på First North. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000.

Denna information är sådan information som Smart Eye AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2018 kl. 08:00 CET.