Top image

Smart Eye erhåller ny design-win från befintlig kund

Smart Eye har fått ett utökat förtroende hos en befintlig kund genom att erhålla ytterligare en design win till en modell på samma plattform som bolaget redan sedan tidigare har en design win till. Den europeiska premiumbilstillverkaren har nu beslutat att lägga ytterligare en bil med förarövervakning till sortimentet med lansering under 2018. Smart Eye bekräftar återigen positionen som den ledande leverantören av mjukvara för förarövervakning.

”Ett långt och intensivt utvecklingsprojekt för den första bilmodellen kröns nu av denna framgång i och med att kunden beslutat att sätta in vår eyetrackingteknik i ytterligare en bilmodell. Vi har goda förhoppningar om att få förtroenden till ytterligare bilmodeller från samma kund, när fler bilar på samma plattform framöver kommer att utrustas med förarövervakning. Det är också positivt att ledtiden från design win till produktionsstart är kort för den här typen av merförsäljning till befintlig kund,” säger Martin Krantz, VD Smart Eye AB.  

Totalt har Smart Eye erhållit 17 design wins, varav 14 under 2017 och nu denna som är den första under 2018. Det stora antalet erhållna design wins har bidragit till att positioner Smart Eye som den branschledande utvecklaren av teknik som förstår och tolkar fordonsförare. För närvarande pågår flera ytterligare internationella upphandlingar, i vilka globala fordonstillverkare söker efter partners och leverantörer för första‐ och andra generationens förarövervakningssystem. Smart Eye är väl positionerade för ytterligare framgångar i dessa processer. 

För mer information
Martin Krantz, VD Smart Eye AB    
Mobil: 070-329 26 98
Email: 
martin.krantz@smarteye.se 

Om Smart Eye
Smart Eye utvecklar och marknadsför system för eyetracking, d.v.s. system som kan mäta och beräkna vart en person tittar. Bolaget har idag två affärsområden, Research Instruments och Applied Solutions. Inom Research Instruments tillhandahåller Smart Eye avancerade eyetrackingsystem för mätning och analys av mänskligt beteende. Inom Applied Solutions tillhandahåller Smart Eye eyetrackingmjukvara för integration i fordon.

Smart Eye grundades år 1999 och har sedan dess etablerad sig som en av de ledande aktörerna för eyetrackinganalyser av mänskligt beteende. Detta tack vare en avancerad teknisk mjukvara för eyetrackingsystem samt lång erfarenhet inom branschen. Smart Eye satsade tidigt på att utveckla eyetracking för fordonsindustrin och är idag ett av få företag i världen som har eyetrackingsystem för integration i fordon som lever upp till fordonsindustrins omfattande krav. Smart Eye har för närvarande 16 design wins avseende serieleverans till personbilar hos fyra globala fordonskoncerner. http://corp.smarteye.se 

Smart Eye är noterade på First North. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000. 

Denna information är sådan information som Smart Eye AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juni 2018 kl. 08:00 CET.