Top image

Smart Eye öppnar sitt första kontor i Japan

Drivet av tilltagande marknadsaktiviteter kan Smart Eye nu meddela att de öppnar sitt första kontor i Japan med lokal bemanning redan på plats och fullt verksam.

På grund av det ökande intresset globalt för förarövervakning och Smart Eyes ledande ställning på marknaden har bolaget under en längre tid planerat för en etablering i Japan. Smart Eye kan idag meddela att den första personen har anställts vid det nya Japankontoret.

”Det är vår fasta övertygelse att exekveringen av vår strategi kräver närhet till kunderna. Som följd av en allt intensivare marknadsaktivitet och för att ytterligare stärka bolagets redan etablerade fotfäste i Japan har vi nu beslutat att etablera vårt första lokalkontor på denna marknad. Valet föll på Tokyo, som både erbjuder möjlighet till kundnära utveckling och goda internationella förbindelser,” säger Martin Krantz, VD för Smart Eye. 

Martin Krantz fortsätter; ”Den första vågen av förarövervakning för bilindustrin startade i Europa och fortsätter nu i Japan. Vi ser att den japanska marknaden nu ligger i startgroparna för att lägga fast sina strategier och etablera strategiska partnerskap för det kommande decenniet.” 

Marknaden för förarövervakning är en naturlig del av utvecklingen av autonoma fordon. Den nuvarande nivån som av SAE klassificeras som ”Level 2”, innebär att föraren fortfarande har allt ansvar för framförandet av bilen. Totalt har Smart Eye:s förarövervakningsteknik erhållit 16 design-wins, varav 13 är för andra generationens eye-trackningteknik till alla bilmodeller på en ny fordonsplattform. Det stora antalet erhållna design-wins har bidragit till att stadigt etablera Smart Eye som den branschledande utvecklaren av teknik som förstår och tolkar fordonsförare. För närvarande pågår flera internationella upphandlingar, i vilka globala fordonstillverkare söker efter partners och leverantörer för första- och andra generationens förarövervakningssystem. Smart Eye är väl positionerade för ytterligare framgångar i dessa processer. 

För mer information
Martin Krantz, VD Smart Eye AB    
Mobil: 070-329 26 98
Email: 
martin.krantz@smarteye.se 

Om Smart Eye
Smart Eye grundades för att överbrygga avståndet mellan människa och maskin för en bättre framtid genom banbrytande eyetrackingteknologi som förstår, stödjer och förutser mänskliga intentioner och handlingar. Genom att kombinera djup teknisk kompetens med lekfull kreativitet, består Smart Eye av två affärsområden. Affärsområdet Research Instruments tillhandahåller hög prestanda i komplexa, verklighetsnära situationer, och banar väg för nya insikter inom rymd-, flyg-, fordonsindustrin, psykologi, neurovetenskap, medicinsk och klinisk forskning. Affärsområdet Applied Solutions mjukvara ingår i nästa generations fordon och hjälper bilindustrin att ta ytterligare ett steg mot självkörande fordon.

Smart Eye grundades år 1999 och har kontor i Göteborg och Michigan, USA, liksom partners, återförsäljare och distributörer i Europa, USA och APAC. Bolagets produkter och lösningar används av mer än 700 kunder över hela världen och av ledande forskargrupper, varumärken och laboratorier såsom US Air Force, Nasa, BMW, Lockheed Martin, Audi, Boeing, Volvo, GM, med flera. 

http://smarteye.se/ 

Smart Eye är noterade på First North. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000.

Denna information är sådan information som Smart Eye AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2018 kl. 08:30 CET.