Top image

13 nya design wins, avser samtliga bilmodeller på ny plattform

Smart Eye har tillsammans med en ledande Tier1-leverantör blivit utvald som leverantör av andra generationens eyetracking till en europeisk tillverkare av premiumbilar. Det här är första gången någonsin som eyetrackingmjukvara handlas upp för en produktionsplattforms samtliga bilmodeller samtidigt. Det är skälet till att antalet design wins blir så högt, 13 stycken.

Totalt har Smart Eye nu erhållit 16 design wins, varav 14 under 2017. Lanseringsplanen för de nu upphandlade bilmodellerna inleds i mitten av 2019 och följer det ordinarie lanseringsprogrammet för tillverkaren i fråga. Denna avslutade upphandling är en i raden av flera nu pågående internationella upphandlingar där de globala fordonstillverkarna etablerar leverantörsrelationer för första och andra generationens förarövervakningssystem. Smart Eye är väl positionerade för fortsatta framgångar i pågående och kommande upphandlingar. 

- Vi är både stolta och hedrade av att vi i stenhård konkurrens blivit utvalda att få leverera nästa generations eyetrackingsystem för personbilar. Det är också en milstolpe för oss att vi nu blir leverantör till en biltillverkare utanför Tyskland. Det är våra systems tillförlitlighet och tekniska höjd, i kombination med våra erfarenheter som leverantör av den första generationens eyetrackingsystem till krävande tyska tillverkare, som gjort att vi har kunnat kvala in som trovärdig leverantör av ännu mer komplexa förarstödsystem till denna nya kund. Vi är ödmjuka inför utmaningen och tar med oss alla erfarenheter från befintliga bilprogram till den nya plattformen. Det faktum att ett helt bilprogram handlas upp vid ett och samma tillfälle ser vi också som ett tecken på att marknaden blir allt mer mogen. Det finns långt gångna planer på att förarkamera ska ingå i kriterierna för betygen som delas ut av Euro NCAP vilket stödjer tesen att förarkameror kommer att vara lika självklara som säkerhetsbälten och krockkuddar i framtidens bilar säger Martin Krantz, VD Smart Eye AB.  

Det upphandlade eyetrackingsystemet är det första som handlats upp avseende det som brukar benämnas andra generationens förarövervakningskameror, vilket jämfört med första generationen innebär högre kameraupplösning, mer kraftfull beräkningsplattform och såväl högre prestanda som funktionsinnehåll. Förutom att stödja autonom körning kan eyetrackingsystemet också användas för att förhöja användarupplevelsen genom ett mer följsamt och intuitivt användargränssnitt. Till skillnad från första generationens eyetrackingsystem, som i princip är begränsat till att säkerställa att föraren är uppmärksam på körningen och inte somnar, kan den andra generationens system hjälpa till att manövrera bilens interna funktioner. Det gör det exempelvis möjligt för föraren att med blickens hjälp samt olika kombinationer av gester, touch och röst, att höja volymen eller manövrera bland bilens menyer och appar.  

För mer information
Martin Krantz, VD Smart Eye AB    
Mobil: 070-329 26 98
Email: 
martin.krantz@smarteye.se 

Om Smart Eye
Smart Eye utvecklar och marknadsför system för eyetracking, d.v.s. system som kan mäta och beräkna vart en person tittar. Bolaget har idag två affärsområden, Research Instruments och Applied Solutions. Inom Research Instruments tillhandahåller Smart Eye avancerade eyetrackingsystem för mätning och analys av mänskligt beteende. Inom Applied Solutions tillhandahåller Smart Eye eyetrackingmjukvara för integration i fordon.

Smart Eye grundades år 1999 och har sedan dess etablerad sig som en av de ledande aktörerna för eyetrackinganalyser av mänskligt beteende. Detta tack vare en avancerad teknisk mjukvara för eyetrackingsystem samt lång erfarenhet inom branschen. Smart Eye satsade tidigt på att utveckla eyetracking för fordonsindustrin och är idag ett av få företag i världen som har eyetrackingsystem för integration i fordon som lever upp till fordonsindustrins omfattande krav. Smart Eye har för närvarande 16 design wins avseende serieleverans till personbilar hos fyra globala fordonskoncerner. http://corp.smarteye.se 

Smart Eye är noterade på First North. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000. 

Denna information är sådan information som Smart Eye AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december 2017 kl. 08:00 CET.