Top image

Valberedning inför Smart Eyes årsstämma 2018

Valberedningens ledamöter inför Smart Eyes årsstämma 2018 har nu utsetts.

Smart Eye AB:s årsstämma 2017 antog en instruktion för utseende av valberedningen, som gäller tills dess bolagsstämman beslutar annorlunda. Enligt denna instruktion ska bolaget ha en valberedning bestående av en representant vardera för de fyra till röstetalet största aktieägarna samt styrelseordföranden (sammankallande).

Valberedningen har nu utsetts och utgörs av följande ledamöter:

  • Mary Irwin (Mats Krantz & Mary Irwin), valberedningens ordförande
  • Åsa Knutsson (Fouriertransform AB)
  • Linda Jöfelt (eget innehav)
  • Oskar Krantz (Martin Krantz)
  • Anders Jöfelt (Smart Eyes styrelseordförande)

Valberedningen ska inför årsstämman 2018 ta fram förslag till ordförande på stämman, antal styrelseledamöter, arvode till var och en av styrelseledamöterna, val av styrelse och styrelseordförande, arvode till revisor och val av revisor, samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i valberedningens instruktion.

Om Smart Eye Smart Eye utvecklar och marknadsför system för eyetracking, d.v.s. system som kan mäta och beräkna vart en person tittar. Bolaget har idag två affärsområden, Research Instruments och Applied Solutions. Inom Research Instruments tillhandahåller Smart Eye avancerade eyetrackingsystem för mätning och analys av mänskligt beteende. Inom Applied Solutions tillhandahåller Smart Eye eyetrackingmjukvara för integration i fordon.

Smart Eye grundades år 1999 och har sedan dess etablerad sig som en av de ledande aktörerna för eyetrackinganalyser av mänskligt beteende. Detta tack vare en avancerad teknisk mjukvara för eyetrackingsystem samt lång erfarenhet inom branschen. Smart Eye satsade tidigt på att utveckla eyetracking för fordonsindustrin och är idag ett av få företag i världen som har eyetrackingsystem för integration i fordon som lever upp till fordonsindustrins omfattande krav. Smart Eye har för närvarande tre design wins avseende serieleverans till personbilar hos tre globala fordonskoncerner.

Smart Eye är noterade på First North. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000. http://www.corp.smarteye.se