Top image

Ulrika Drotz Molin lämnar tjänsten som CFO

Ulrika Drotz Molin har beslutat sig för att från och med den 15 september lämna tjänsten som CFO på Smart Eye. 

Ulrika har ingått i ledningsgruppen och har utöver finansiella frågor också ansvarat för HR och rekrytering.

– Ulrika har bidragit till utvecklingen av Smart Eye sedan noteringen i december 2016 på Nasdaq First North. Bolaget har lyckats flytta fram positionerna och förstärka företagets finansiella kommunikation. Jag önskar henne lycka till i sin fortsatta karriär, avslutar Martin Krantz som är vd för Smart Eye.

Rekrytering av ny CFO för Smart Eye AB har påbörjats.

Denna information är sådan information som Smart Eye AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2017 kl.13:50 CE.

För mer information, var vänlig kontakta eller besök http://corp.smarteye.se:
Martin Krantz
Mobil: 070-329 26 98
Email: martin.krantz@smarteye.se