Top image

Stabiliseringsmeddelande och slutligt utfall i noteringen av Smart Eyes aktier på Nasdaq First North

Stabiliseringsperioden i samband med noteringen av Smart Eye AB (publ):s (”Smart Eye” eller ”Bolaget”) aktier inleddes den 7 december 2016 och avslutades den 5 januari 2017. Under den perioden har inga stabiliseringsförvärv skett och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att genomföras.

Eftersom inga stabiliseringsåtgärder genomförts så har hela övertilldelningsoptionen tagits i anspråk. Detta innebär att det totala erbjudandet i samband med noteringen av Smart Eyes aktier på Nasdaq First North har utgjorts av totalt 1 750 000 nyemitterade aktier.

Efter registrering av de 250 000 aktierna, som tillkommer i samband med utnyttjandet av övertilldelningsoptionen, har Smart Eye totalt 9 910 892 aktier utestående. De aktieägare som lånat ut aktier i samband med stabiliseringen kommer att få sina aktier återlämnade så snart registrering av övertilldelningsoptionen har skett hos Bolagsverket.

Erik Penser Bank AB var finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge KB var legal rådgivare i samband med noteringen.

Denna information är sådan information som Smart Eye AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 januari 2017 kl. 08:50 CET.


För mer information, var vänlig kontakta eller besök http://corp.smarteye.se:
Martin Krantz, VD                        
Mobil: 070-329 26 98
Email: martin.krantz@smarteye.se

Ulrika Drotz Molin, CFO
Mobil: 073-910 02 40
Email: ulrika.molin@smarteye.se