Top image

Autoliv skapar LIV med hjälp av Smart Eye

I januari presenteras framtidens upplevelser på elektronikmässan CES. Autoliv kommer då att visa upp en bil med ett AI som håller koll på föraren. Systemet, som heter LIV (the Learning Intelligent Vehicle), bygger bland annat på eye tracking-teknik från Smart Eye.

Kommande generationer kommer att använda både online- och offlinebaserad maskininlärning där information tas från ett flertal datakällor för att utveckla relationen med den individuella föraren.

Autonoma bilar gör det möjligt att minska antalet trafikolyckor i framtiden. På CES ska Autoliv visa upp en Volvo XC90 med LIV, ett system som ger föraren stöd genom artificiell intelligens.

Autoliv har skapat ett AI som upplevs stödjande och vänligt. Bilen kommunicerar med föraren på ett sätt som gör att man känner sig omhändertagen! Vi är väldigt stolta över att kunna bidra till denna fantastiska innovation, säger Martin Krantz som är vd för Smart Eye.

I bilen finns ett eye tracking-system med fyra kameror från Smart Eye. Kamerorna är fullständigt integrerade i inredningen och är i praktiken osynliga.

Medarbetare från Smart Eye har varit med från projektets första brainstorming-möte och kommer att finnas på plats under CES-mässan. Autoliv har lyckats se autonom körning ur användarens perspektiv, säger Martin Krantz.

Denna information är sådan information som Smart Eye AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2016 kl. 08:30 CET. 

För mer information, var vänlig kontakta eller besök http://corp.smarteye.se:
Martin Krantz, VD
Mobil: 070-329 26 98
Email: martin.krantz@smarteye.se