Top image

VD har ordet

 

Krönta av framgång

(April 2020)

Smart Eyes höjdpunkter

Om 2019 var året då vi skördade stora framgångar inom bilindustrin så var 2018 det året då vi sådde. På sensommaren 2018 skedde ett skifte i marknaden där vi märkte att det inte längre var premiumsegmentet som stod i fokus. Det kom fortfarande förfrågningar därifrån men fler och mer krävande RFQ:er kom från mellanklassegementet, det överlägset största i bilindustrin. Som bolag insåg vi att det här var ett en kritisk tidpunkt i utvecklingen av marknaden för DMS. Vi tog det aktiva beslutet att satsa fullt ut på att marknadskiftet hade kommit för att stanna. Det innebar att vi var tvungna att snabbt prioritera om resurser både med avseende på försäljning och marknadsföring samt hur och vad vi utvecklade. Vi insåg att det var rätt att satsa på att ha en skalbar mjukvarulösning som kan exekveras på flera hårdvaruplattformar. Dessutom måste den vara klassificerad för säkerhetskritiska fordonsapplikationer. Hårdvaruagnositken ger våra kunder möjlighet att optimera produkterna med avseende på såväl prestanda som systemkostnad samt att utnyttja den senaste hårdvaruteknologin, vilken utvecklas snabbt. Ingenjörerna på Smart Eye har gjort ett fantastiskt arbete som har kunnat utveckla en kvalitetsprodukt på rekordtid. Det är inget mindre än en teknisk bragd som vi nu skördar frukterna av.

I februari 2019 kunde vi berätta om vår första framgång i mellanklassegmentet, en Koreansk tillverkare med totalt 14 nya bilmodeller. I mars kom signaler från EU-parlamentet om ny lagstiftning som omfattade DMS. I maj kom besked om nästa mellanklasstillverkare, en japansk-europeisk bilallians. Hittills har totalt 13 bilmodeller meddelats härifrån med potential för fler modeller i framtiden. För att kunna fortsätta på den inslagna vägen med en offensiv affärsplan, togs 200 miljoner kronor in via riktad nyemission i slutet av maj. Intresset var stort och emissionen övertecknades kraftigt. Under andra halvan av året stod det stora avgörandet för mellanklassegmentet i bilindustrin. Parallella inköpsprocesser pågick i USA, Europa och Asien inom såväl premium som mellanklass. Utfallet för Smart Eyes räkning var alldeles utmärkt, där vi efter periodens utgång hittills har redovisat framgång hos fem biltillverkare. Först en i Kina i januari, sedan en i USA och tre i Europa i mars.

Totalt har 25 nya bilmodeller rapporterats till marknaden hittills 2020. Vi har totalt 81 design wins, avsevärt fler än alla konkurrenter sammantaget. Både EU-parlamentet via lagstiftning och EuroNCAP via sina kanaler sätter fokus på DMS i nya bilar. Det pågår fortfarande vissa upphandlingar men vi har passerat krönet i termer av första generationens massmarknadssystem (tillika andra generationens premiumsystem). I mångt och mycket så har dammet lagt sig och spelplanen från idag fram till åtminstone 2025 är ganska given. Det är mjukvara från Smart Eye som kommer att sitta i flest bilar. Givetvis är vi på hugget att knipa åt oss så många som möjligt av de kvarvarande bilmärkena samt att vi givetvis har planer för hur nästa generations DMS ska kunna bli lika framgångsrik för Smart Eye.

Elektrifiering och digitalisering

Två väldigt starka trender som håller på att transformera bilindustrin i grunden är elektrifieringen och digitaliseringen av fordonsflottan. Bägge dessa trender kan betraktas som disruptiva i bemärkelsen att det kommer att finnas både vinnare och förlorare när väl omställningen är klar. Elektrifieringen drivs på av behovet att ställa om från fossilt till hållbart och det är i dagsläget mest premiumbilar som är elektriska. Det pågår många spännande utvecklingsprojekt runt om i världen där priset för elektriska bilar är på väg ner, så att kostnaden för bilägande inklusive bränslekostnaden blir mycket konkurrenskraftig. Vidare handlar bilindustrin allt mindre om att knyckla plåt och allt mer om mjukvara. I bilindustrin är erfarna mjukvaruingenjörer en trång sektor och den som kan betjäna bilindustrin med mjukvarukompetens av hög kvalitet går i allmänhet en ljus framtid till mötes.

Inte bara medvind - tillnyktring inom självkörning

Om 2018 var ett år när hajpen för helt självkörande bilar var på topp så var 2019 året då många nyktrade till och insåg att det är ett väldigt svårt problem att lösa att ha en trafikflotta där helt eller delvis autonoma bilar ska blandas med vanliga fordon och gångtrafikanter. Det hände några väldigt uppmärksammade olyckor och flera biltillverkares optimistiska prognoser tonades ned. Man kan säga att verkligheten hann ikapp de mest orealistiska framtidsvisionerna/scenarierna under året, inklusive att autonom körning inte behöver DMS. En annan händelse som också påverkade humöret i industrin var det så kallade Dieselgate. Vissa tillverkare tog genvägar för att uppnå tuffare avgaskrav vilket straffade sig när det blev uppdagat. Bägge dessa saker har sammantaget påverkat vissa planer för nya plattformar, om än i mindre utsträckning. Det gjorde att vi kunde se vissa tendenser till möjliga förseningar redan innan Coronaviruset slog till.

Corona - dramatiskt på kort sikt, hack i kurvan på lång sikt

Det är fastslaget bortom varje rimligt tvivel att Corona kommer att påverka bilindustrins planer, vi vet bara inte hur. Även om det är dramatiskt att vara mitt inne i skeendet så kvarstår det höga värdet av att ha tillgång till ”personal mobility”, ett behov som bilen tillgodoser. Publika transporter är sårbara på sitt sätt, har vi sett nu när social distansering är önskvärd. Världens medelklass fortsätter att växa och bilen kvarstår som eftersträvansvärd egendom. Bilindustrin post Corona kommer att finnas kvar och fortsätta att vara en central pelare i den globala industrin och Smart Eye kommer att vara en viktig om än liten kugge i detta väldiga maskineri. Sannolikt blir det som efter finanskrisen. Den långsiktiga trenden domineras av en strukturellt underliggande tillväxt överlagrat med en kortvarig nedgång av världsproduktionen. Sammantaget blir slutsatsen att oaktat yttre osäkerhetsfaktorer så har Smart Eye tryggat sin position för lång tid framöver tack vare bilindustrins långa produktcykler. Vi kommer att försöka fortsätta att vinna så många upphandlingar som möjligt och att förfina vår teknologi ännu mer så att våra kunder kan fortsätta att rädda liv med dagens och morgondagens teknologi.

Smart Eyes forskningsavdelning excellererar 

System för att mäta inuti bilar är mer än bara DMS. Det kommer även att finnas fler sensorer som känner av allt som är viktigt som händer inne i bilen. Det kommer att finnas mätningar baserade på kameror, radar och ultraljud. En sådan evolution av dagens teknik jobbades på under hela fjolåret. Arbetet utfördes av Smart Eye forskningsavdelnings dedikerade grupp för utveckling av avancerad AI. I början av januari 2020 var det dags att visa upp resultatet i samband med att CES i Las Vegas gick av stapeln, världens största hightech-mässa. Konceptet, som vi kallar multimodal interior sensing, blev mycket väl mottaget och har lett till många spännande möjligheter med industrins parter. I framtiden kommer skyddet att kunna omfatta barn i baksätet, husdjur och passagerare.

Eftermarknaden för yrkestrafik och tunga fordon

Under 2018 framstod det att det kommer att finnas en stark möjlighet att tillverka produkter för eftermarknaden och i små serier. Vi formerade ett nytt affärsområde som sjösattes efter sommaren 2019. Det kallas AIS som står för Applied Artificial Intelligence Systems. Tillverkningen av produkterna ska ske i Kina. Det nya affärsområdet som säljer till eftermarknaden gynnas av kinesiska legala initiativ. Vi räknar med att komma igång i liten skala i slutet av 2020 eller början av 2021. De affärsmöjligheter som finns på eftermarknaden kan komma att realiseras i ett snabbare tempo än de traditionella bilaffärerna.

Research Instruments

När Smart Eye startades så var det mätsystem som var bolagets fokus. Under många år kunde vi finslipa teknologin i samarbete med några av de skickligaste vetenskapsmännen inom området. När det väl var dags för bilföretagen att industrialisera tekniken så kunde vi rida på många års erfarenheter. Nu ser vi samma skeende igen i nya industrier och vi förlitar oss på Research Instruments väldokumenterade förmåga att kunna fånga upp den typen av kunder och hjälpa till att få igång industrialiseringsprocessen. För affärsområdet kan 2019 beskrivas som något av ett mellanår då vi har jobbat på att bredda vårt produktsortiment. Vi räknar med att resultatet av det arbetet ska kunna visa sig redan under 2020.

Flygindustrin knackar på dörren

Under 2019 har flygindustrin börjat att röra på sig. Vi står i samma position som vi stod i med avseende på bilindustrin under 2014. Vi tror att de första Pilot Monitoring Systemen kan vara i bruk runt 2025 eller kort därefter. Vi har ännu inte fastslagit en strategi för hur vi ska bearbeta denna marknad utan håller för tillfället alla dörrar öppna. Avslutningsvis har det aldrig någonsin tidigare i Smart Eyes historia funnits ett år som varit lika framgångsrikt som 2019. Grunden är lagd för många år framåt.

Martin Krantz 
VD Smart Eye

Martin Krantz

Grundare och verkställande direktör

Tel: 070-329 26 98