Top image

Eyetracking och AI gör världen säkrare

Smart Eye grundades 1999 med visionen om att eyetracking en dag skulle genomsyra all kommunikation mellan människa och maskin. I dag ser vi att världen står inför den som ibland brukar kallas den fjärde industriella revolutionen: Efter ånga, olja och IT kommer nu artificiell intelligens. Nu är vi nära det smarta samhälle där autonoma bilar bara är ett exempel på hur Smart Eyes vision kan förverkligas. Genom Eyetracking och AI gör vi världen säkrare.

Eyetracking är inte längre bara spännande forskning, utan vi ser hur tekniken är på väg ut i människors vardag. Eyetracking byggs in i personbilar och skapar en ny, högre nivå av trafiksäkerhet.

Med eyetracking i personbilar möjliggörs en rad funktioner där den viktigaste är autonomt körande. Utvecklingen mot självkörande bilar går stegvis där fordonet allt eftersom hanterar en allt större del av körandet, men där föraren fortfarande kommer att behöva hantera vissa situationer. Eyetracking är det verktyg som kan säkerställa att föraren är vaken och uppmärksam.

Smart Eye har tagit stora steg från att vara ett forskningsorienterat utvecklingsbolag till att kunna leverera produkter för massmarknaden, mycket tack vare en framgångsrik finansiering. Detta har gett oss förutsättningar att växa och rekrytera säljare, utvecklare och forskare.

Marknaden har utvecklats starkt under året inom såväl Aviation som Automotive. Bedömningar visar att försäljningen av forskningsinstrument i dessa områden har ökat med tio procent. Utvecklingen är snabb och teknikdriven, och utgår ifrån ökande säkerhetsbehov. Inom Automotive kompletteras nu passiv säkerhet med aktiv säkerhet. Tidigare har säkerhet handlat om att bygga bättre vägar och fordon, medan den nya tekniken fokuserar på människan. Potentialen är enorm. Eyetrackingtekniken kommer att finnas i alla bilar och vara lika självklar som trepunktsbältet är idag.

Applied Solutions

Inom affärsområdet Applied Solutions arbetar vi i nära samarbete med fordonsindustrin och har valt att fokusera på att svara upp mot branschens stora intresse för och höga krav på eyetracking. Den stora efterfrågan har gjort att vi omfördelat resurser internt. Resultatet är att affärsområdet Applied Solutions ökat sin omsättning med 80%.

Research Instrument

Inom affärsområdet Research Instrument erbjuder vi avancerade eyetrackingsystem för analys av mänskligt beteende. Verksamheten har i stor utsträckning gått enligt plan, men vi konstaterar en något minskad marknadsandel. Nedgången är en följd av att vi förstärkte Applied Solutions med försäljnings- och utvecklingsresurser. Den framgångsrika finansieringen gjorde det möjligt att rekrytera för att såväl kompensera som förstärka insatserna inom försäljning och forskning och utveckling.

Affärsutveckling

Ett tredje intressant område är affärsutveckling där vi tillsammans med partners utvecklar nya plattformar och system. Ett av de företag vi samarbetar med är svenska Neonode som utvecklar optiska touch-kontroller. Tillsammans utvecklar vi multimodala gränssnitt för en plattform som är förberedd för AI.

Personal

Det är Smart Eyes kompetenta personal som gör att vi kunnat växa och leverera i de projekt som vi är involverade i. Den kompetens som medarbetarna har gör också att Smart Eye uppfattas som ett framstående och spännande företag där andra specialister vill arbeta. Jag vill därför rikta ett stort tack till er alla för att vi är på god väg att göra världen säkrare genom eyetracking och AI.

 

Martin Krantz

Grundare och verkställande direktör

Tel: 070-329 26 98