Top image

Massmarknadsvolymer i sikte

 

Smart Eye har tidigare kommunicerat 18 design wins från fem OEMs, senast från i juli i år. Det sammanlagda uppskattade ordervärdet på samtliga 18 modeller överstiger 475 MSEK över produktlivscykeln.

 

Om vårt förarövervakningssystem (DMS) skulle implementeras i resten av bilarna på redan vunna plattformar så skulle det motsvara intäkter på över 2 miljarder kronor sett över livscykeln för bilplattformarna. För att ytterligare sätta det i perspektiv så är det potentiella värdet på samtliga upphandlingar som pågår i år och nästa år, där Smart Eye är delaktiga, över 10 miljarder kronor. Det är tydligt att tiden är mogen för DMS och att Smart Eye är perfekt positionerade för att dra nytta av denna enastående marknadsmöjlighet. Våra nyöppnade kontor i Japan och Kina ska ses i ljuset av nya möjligheter som öppnar sig, inte bara på de marknaderna utan globalt.

Massmarknaden nära förstående

Det andra kvartalet handlade först och främst om att de största biltillverkarna i världen har svängt om. De är nu redo att sätta in förarövervakningskamera (DMS) i sina bilplattformar. Som ett resultat har många offertförfrågningar (RFQ:er) initierats för massmarknadsmodeller. Fram till 2017 var det premiumtillverkare som handlade upp DMS men i år är det högvolymbilar som för första gången är aktuella, på alla geografiska marknader.

Lösningen på den globala epidemin med trafikolyckor

Detta är utmärkta nyheter för oss alla. DMS har potentialen att rädda många liv och kommer till sin fulla rätt när de flesta bilarna har utrustningen. Ouppmärksamhet, trötthet och andra nedsättningar av körförmågan är bland de allra största riskfaktorerna och bidrar till att trafikolyckor är den tredje vanligaste dödsorsaken i åldersgruppen 5-44 år. Mer än 1,2 miljoner människor förolyckas i trafiken och 50 miljoner skadas varje år. FN har utlyst att 2011-2020 är årtiondet för främjandet av säkerhet i trafiken och har manat alla medlemsstater att öka sina satsningar på trafiksäkerhet. 

DMS-teknologi en del av lösningen 

Vi på Smart Eye är mycket stolta över att se två årtiondens hårda arbete börja betala sig och att DMS sprider sig från premiumbilar till mellanklassbilar (motsvarande Golf, Toyota Corolla, Honda Civic etc). Vågen av system för massmarknaden kommer något snabbare än vad vi tidigare beräknat och också tidigare än vad vi har kommunicerat till marknaden. Detta är mycket positivt och det betyder i grunden att fler människoliv kommer att räddas av DMS. Alla i industrin jobbar stenhårt för att ta tillvara på denna historiska chans att vara delaktiga i utvecklandet av en ny säkerhetsteknologi som har sin utgångspunkt i faktiskt mänskligt beteende.

Försäljningsutveckling

Nettoförsäljningen januari till juni uppgick till 20,6 MSEK, 4 procent upp från förra årets 19,7 MSEK. Applied Solutions steg med 8 procent och Research instruments ökade med 2 procent. Det andra kvartalet för AS var en minskning med 30 procent beroende på fokuseringen av resurserna för att hantera det stora antalet offertförfrågningar. RI ökade med 21 procent, tack vare stigande marknadsefterfrågan. 

 

Martin Krantz

Grundare och verkställande direktör

Tel: 070-329 26 98