Top image

VD har ordet

När Smart Eye grundades 1999 fanns en vision om att eyetracking en dag kommer att genomsyra all interaktion mellan människor och maskiner.

Sjutton år senare är massmarknaden nära när eyetracking är på väg in i personbilar. Smart Eye har tillsammans med stora och tekniskt ledande underleverantörer erhållit två design wins avseende eyetracking i personbilar som väntas gå i serieproduktion under nästa år. Det är ett stort steg för Smart Eye som hittills har fokuserat på att sälja avancerade forskningsinstrument till den mest krävande nischen av forskare.

Med eyetracking i personbilar möjliggörs en rad funktioner där den viktigaste är autonomt körande. Utvecklingen mot självkörande fordon kommer att ske stegvis där fordonet hanterar en ökande andel av körandet men där föraren fortfarande hanterar vissa situationer. För att möjliggöra autonomt körande behöver fordonet veta vad föraren gör. Fordonet kan inte lämna över kontrollen utan att först säkerställa att föraren har uppmärksamhet på körsituationen. Med hjälp av eyetracking kan bilen monitorera föraren och säkerställa uppmärksamhet och vakenhet.

Autonom körning är en framväxande gren inom AI där många av de riktigt stora hightechbolagen och fordonstillverkarna tävlar om att komma först, investeringarna är betydande. Några biltillverkare har redan handlat upp sina initiala systemlösningar och många fler förväntas göra det under de nästkommande åren.

Smart Eye har levererat forskningsinstrument till bilindustrin i över ett årtionde, vilket har möjliggjort att teknologin passerat genom forskning och teststadiet för att nu bli moget för serieproduktion. Bolaget har nära relationer med många av de viktigaste tillverkarna och underleverantörerna. Sedan Smart Eye erhöll de två första design wins under fjolåret har temperaturen stigit och aktiviteten är hög med många diskussioner, förutvecklingsprojekt och pågående upphandlingar tillsammans med Tier1, de stora underleverantörerna.

De stora billtillverkarna gör nu sina första upphandlingar av system för autonomt körande. Även om upphandlingarna initialt rör specifika bilmodell tas systemlösningen fram till en produktionsplattform. Det gör det sannolikt att den leverantör som vinner upphandlingen även kommer att få leverera till nästkommande modell på samma produktionsplattform. Det är därmed särskilt positivt att de två design wins som erhållits hittills kommer från två globala premiumtillverkare. Bägge biltillverkarna förväntas lansera ett stort antal bilmodeller med funktioner för autonomt körande de kommande åren. Smart Eyes affärsmodell är att leverera en icke exklusiv mjukvara till Tier1 som ansvarar för systemintegrationen. Smart Eyes erbjudande med mjukvara och tjänster garanterar maximal skalbarhet.

Introduktionen av autonomt körande innebär en betydande potential för Smart Eye. I takt med att fler design wins erhålls och dessa resulterar i producerade bilar kommer licensintäkterna att stiga och skapa en betydande lönsamhetspotential i bolaget. De första licensintäkterna beräknas inkomma under andra halvan av 2017 och förväntas därefter öka i omfattning från 2018 och framåt. Redan idag har bolaget en god tillväxt inom fordonsindustrin där projektintäkterna från pågående utvecklingssamarbeten ökar i omfattning. Därutöver finns en etablerad verksamhet inom affärsområdet Research Instruments där det finns en god potential till både omsättningstillväxt och resultatbidrag.

Sammantaget är bedömningen att Smart Eye är väl positionerat för att ta eyetracking från forskning till massmarknad i bilindustrin. Ambitionen är att etablera Smart Eye som den ledande leverantören av eyetracking i fordon. När den globala fordonsindustrin är redo att migrera självkörning från premiumsegmentet till mellanklassbilar blir det en spännande position att ha.

 

Martin Krantz

Grundare och verkställande direktör

Tel: 070-329 26 98