Top image

Smart Eye AB – Styrelse

Enligt Smart Eyes bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst en och högst tio styrelseledamöter med noll till tio suppleanter.

Bolagets styrelse består för närvarande av sex styrelseledamöter. Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun. Styrelseledamöterna är valda för tiden intill slutet av årsstämman 2021.