Top image

Revisorer

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (Skånegatan 1, 411 40 Göteborg) är Bolagets revisor sedan Bolagets start, med Magnus Götenfelt som huvudansvarig revisor. Götenfelt, född 1963, är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer i Sverige.