Top image

Mål och vision

Smart Eyes målsättning är att vara den ledande aktören inom eyetracking för fordon och att bibehålla positionen som den ledande leverantören av avancerade eyetrackingsystem för forskningstillämpningar.

Målsättningen är att intäkterna skall överstiga 300 MSEK år 2020. Merparten av intäkterna 2020 är från volymlicenser till bilindustrin.

Smart Eyes vision är att Bolagets teknik för eyetracking skall finnas installerad i 15 miljoner självkörande personbilar år 2025.