Top image

Mål och vision

Mål

Smart Eyes målsättning är att vara den ledande aktören inom eyetracking för fordon och att bibehålla positionen som den ledande leverantören av avancerade eyetrackingsystem för forskningstillämpningar.

Vision

Smart Eye ska vara världsledande inom teknik som förstår, förenklar och förutser mänskliga intentioner och handlingar.

Mission

Vi överbryggar avståndet mellan människa och maskin för en bättre värld imorgon.