Top image

Hållbarhet 

Den eyetrackingteknik som Smart Eye har utvecklat och som har lagt grunden för företagets verksamhet tar sin utgångspunkt i att rädda liv, förbättra säkerheten och öka tryggheten för människor.

Hållbarhet är kärnan i Smart Eyes affärsmodell. Smart Eye grundades för att överbrygga avståndet mellan människa och maskin. De tekniska lösningar som företaget utvecklar förstår, förenklar och förutser mänskliga intentioner och handlingar.

Räddar liv på marken och i luften

Smart Eyes kunder återfinns främst inom fordons-, flyg- och rymdindustrin, men också inom akademin. De här kundkategorierna ställer extremt höga krav på sina leverantörer. Smart Eye har förmågan att leva upp till dessa kunders högt ställda krav på säkerhet, tillförlitlighet, kvalitet, uthållighet och leveransförmåga. Smart Eyes teknik bidrar till att liv kan räddas på vägen och i luften. Genom att leverera till forsknings- och utbildningsmiljöer bidrar Smart Eye också till fördjupad kunskap inom beteendevetenskap och till bättre förståelse för mänskligt beteende i exempelvis krissituationer.

Eyetracking är en förutsättning för att minska antalet trafikolyckor

Varje år inträffar 1,3 miljoner trafikrelaterade dödsfall i världen. Antalet bilolyckor med personskador beräknas i snitt, per år och per 100 000 bilar, uppgå till 231 i Norden, 498 i Europa och 1 450 i Nordamerika (enligt UNECE, 2015). Förarövervakning och automatiserad körning är nödvändigt för att nollvisionen för trafikolyckor ska kunna uppnås. Smart Eyes teknik används i fordons aktiva förarövervakningssystem. De första bilarna med förarövervakningssystem baserad på Smart Eyes eyetrackingteknik gick i serieproduktion under 2018 och inom de närmaste åren kommer antalet bilar med denna teknik öka snabbt. Såväl lagstiftning, andra initiativ som efterfrågan driver på utvecklingen. Systemen upptäcker om fordonets förare är ouppmärksam eller dåsig och kan då på olika sätt påkalla förarens skärpta uppmärksamhet. Om föraren inte svarar på dessa impulser, kan förarövervakningssystemen sänka fordonets hastighet eller bromsa in det helt. Givet nuvarande efterfrågeutveckling är det sannolikt att förarövervakningssystem inom några år har blivit lika vanliga som krockkuddar och säkerhetsbälten redan är.

Kompetenta medarbetare utvecklar ny teknik

För att kunna utveckla lösningar i teknikens framkant, är Smart Eye beroende av att kunna rekrytera och attrahera de bästa medarbetarna. Det är därför tillfredsställande att kunna konstatera att många av de medarbetare som var med när företaget grundades, fortfarande är kvar. Bland de senaste årens rekryteringar är det också väldigt få som lämnat företaget. Smart Eyes kan erbjuda en arbetsplats med många pågående forsknings- och utvecklingsprojekt med fokus på att utveckla avancerade tekniska system med fokus på att förbättra trygghet och säkerhet. Tillsammans med en attraktiv arbetsmiljö där medarbetarna ges goda möjligheter att växa och utvecklas, bidrar det till att Smart Eye kan attrahera ambitiösa ingenjörer, rutinerade utvecklare och framstående forskare. Alla med stark drivkraft, lösningsfokus och intresse för att såväl lära nytt som att lära ut. Smart Eyes medarbetare har det som krävs för att göra skillnad. Djup kunskap om samspelet mellan människa och maskin. De vet vad som krävs för att mäta, beskriva och tolka verkligheten och att utveckla och förädla hela teknikkedjan, från öga till mjukvara.

Läs mer i vår senaste årsredovisning