Top image

Eye tracking som räddar liv

Detta är Smart Eye. 

Smart Eyes verksamhet är organiserad inom tre affärsområden, Research Instruments, Automotive Solutions och Applied AI Systems (AIS). Inom Research Instruments tillhandahåller Smart Eye avancerade eyetrackingsystem för mätning och analys av mänskligt beteende. Inom Automotive Solutions tillhandahåller bolaget eyetrackingmjukvara för bilindustrin och inom AIS kompletteras denna även med hårdvara för integration i fordon.

Redan 1999 började Smart Eye utveckla AI i form av eyetrackingteknik som förstår, stödjer och förutser en individs intentioner och handlingar. Genom att noggrant studera en persons öga, ansikte och huvudrörelser kan vår teknik dra slutsatser om individens medvetenhet och mentala status.Smart Eye är ett av få bolag som förser den globala fordonsindustrin med förarövervakningssystem, system som nu i snabb takt håller på att bli en ny standard för ökad bilsäkerhet.

Vid årsskiftet 2019/2020 fanns Smart Eyes eyetrackingsystem i sex bilmodeller som redan rullar på Europas vägar, men bolaget har kontrakt för att leverera totalt 57 bilmodeller hos internationella fordonstillverkare. De lösningar för forskningsindustrin som Smart Eye utvecklar ger nya möjligheter i komplicerade och verkliga situationer och leder vägen mot nya insikter inom rymd-, flygplans-, och försvarsindustrin, psykologi, neurovetenskap, medicin och teknisk forskning.

Huvudkontor är beläget i Göteborg, men kontor finns även i Detroit, USA, Tokyo, Japan och Chongqing, Kina. Utöver dessa egna kontor, har Smart Eye även partners, återförsäljare och distributörer på flera platser i Europa, USA och APAC. Smart Eyes lösningar används över hela världen av mer än 700 partners och kunder; ledande forskningsgrupper, varumärken och laboratorier såsom US Air Force, NASA, BMW, Audi, Boeing, Volvo och GM, för att nämna några. 

Martin Krantz

Grundare och verkställande direktör

Tel: 070-329 26 98