Top image

Flerårsöversikt

Flerårsöversikt 2012–2016

  2016 2015 2014 2013 2012
Nettoomsättning, TSEK 40 743 37 572 33 262 17 319 26 031
Rörelsekostnader, TSEK 66 708 50 358 37 396 33 198 30 900
Rörelseresultat, TSEK –11 159 –2 568 3 164 –9 494 –694
Rörelsemarginal, % neg. neg. 9,5 neg. neg.
Resultat efter skatt, TSEK –12 403 –3 863 2 249 –10 319 –1 472
Resultat per aktie*, SEK neg. neg. 0 neg. neg.
Resultat per aktie efter full utspädning*, SEK neg. neg. 0 neg. neg.
Räntabilitet på totalt kapital, % neg. neg. 5,4 neg. neg.
Balansomslutning, TSEK 139 475 51 369 41 708 35 388 27 970
Eget kapital, TSEK 115 312 12 927 16 790 14 493 9 544
Eget kapital per aktie*, SEK 14,13 1,9 2,47 2,13 1,68
Eget kapital per aktie efter full utspädning*, SEK 13,71 1,8 2,47 2,13 1,68
Soliditet, % 83 25 40 41 34
Kassalikviditet, % 520 57 65 116 43
Antal aktier* 8 160 892 6 817 842 6 817 842 6 817 842 5 676 684
Antal aktier efter full utspädning* 8 410 892 7 052 842 7 052 842 7 052 842 5 676 684