Top image

Smart Eye Delårsrapport 1 januari–31 mars 2017

Sammanfattning första kvartalet 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 7 633 (5 591) TSEK, vilket motsvarar en ökning med 36,5% jämfört med första kvartalet 2016.
  • Rörelseresultatet uppgick till –9 163 (–3 821) TSEK, beroende på ökade personalkostnader.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till –9 282 (–4 224) TSEK.
  • Resultat per aktie är negativt.
  • Likvida medel uppgår till 61 881 TSEK per sista mars.
  • Smart Eye har ett samarbete med Autoliv om bilen LIV som presenterade på den digitala elektronikmässan CES i Las Vegas i januari 2017.
  • Under perioden ingicks ett samarbete med NVIDIA för att leverera loggerkamerasystem till Volvo Cars Drive Me-projekt.
  • Smart Eye flyttade till nya större lokaler för att möjliggöra fortsatt expansion.
  • Under kvartalet påbörjades etableringen av ett säljkontor i USA och det helägda dotterbolaget Smart Eye International Inc bildades.

Kommentar från VD

Det första kvartalet 2017 kan sammanfattas med att vi följer planen. För det första ökar omsättningen med 36% jämfört med samma kvartal föregående år. För det andra har investeringstakten ökat för att möta den starka efterfrågan hos bilindustrin. Det pågår ett stort antal upphandlingar under 2017 där strategiska leverantörsrelationer för många år framåt skapas hos globala biltillverkare. Smart Eye ligger väl positionerade för att bli nominerade vilket i sin tur borgar för stabila intäktsströmmar under lång tid framåt.

Etableringen i USA har startat och vi har personal på plats i Detroit från och med maj. Vi är tio fler anställda än vid årsskiftet, mestadels mjukvaruingenjörer. Vår skickliga personal fortsätter att bearbeta marknaden med innovativa lösningar och stark teknologi. En av hörnstenarna är artificiell intelligens, AI. Det har de senaste åren skett flera tekniska genombrott som vi kan dra nytta av i vårt fortsatta utvecklingsarbete.

Samarbetet med NVIDIA är här av stort värde och det var med både stolthet och glädje som vi kunde tillkännage ett gemensamt projekt där vi levererar kameror, mjukvara och hårdvara till Volvos Drive Me-projekt. Det är 100 bilar som ska köra autonomt i Göteborgsregionen med start i år. Det är en enorm satsning för Volvo som ligger långt framme inom aktiv säkerhet. Smart Eye är systemintegratör och gör mjukvaran, NVIDIA gör hårdvaran, det amerikanska halvledarföretaget Omnivision är leverantör av kameror baserade på ”wafer level optics”, en teknik där lins och linshus byggs ovanpå chipet med processer hämtade från halvledarindustrin. Det möjliggör väldigt små och kostnadseffektiva kameror. Belysningen tillhandahålls av den tyska belysningsjätten Osram som för ändamålet har utvecklat ljusdioder med förbättrade prestanda vilket sänker strömförbrukningen och möjliggör kompakt packning. Det är med den här typen av avancerade förutvecklingsprojekt som Smart Eye säkerställer att vi hela tiden är en attraktiv partner för bilindustrin med tillgång till och kunskap om det senaste inom högteknologi. Både nu och i framtiden.

Denna information är sådan information som Smart Eye AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2017 kl. 08:30 CET.

För mer information, var vänlig kontakta eller besök http://corp.smarteye.se:

Martin Krantz, VD               
Mobil: 070-329 26 98        

Email: martin.krantz@smarteye.se