Top image

Årsredovisning 2016 för Smart Eye AB (publ) har offentliggjorts

Årsredovisningen för 2016 har offentliggjorts och finns tillgänglig på Smart Eye ABs hemsida, http://corp.smarteye.se. 

Denna information är sådan information som Smart Eye AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 4 april 2017 kl. 12:00 CET.

För mer information, var vänlig kontakta eller besök http://corp.smarteye.se:
Martin Krantz, VD
Mobil: 070-329 26 98
Email: martin.krantz@smarteye.se