Top image

Aktieägarna i Smart Eye Aktiebolag (publ) kallas härmed till extrastämma

Årsstämman sker fredagen den 12 november 2021 genom förhandsröstning i enlighet med kallelsen till extrastämma

Smart Eye kallelse extrastämma november 2021

Smart Eye årsredovisning 2020

Fullmaktsformulär

Formulär för förhandsröstning