Top image

Aktieägarna i Smart Eye Aktiebolag (publ) kallas härmed till extrastämma

Extrastämman sker onsdagen den 29 juni 2022 genom förhandsröstning i enlighet med kallelsen till extrastämma

Kallelse

Fullmaktsformulär

Formulär för förhandsröstning

Aktierättsprogram 2022

Teckningsoptionsvillkor