Top image

Välkommen till årsstämma i Smart Eye aktiebolag

Aktieägarna i Smart Eye Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma.

Årsstämman sker torsdagen den 27 april 2017 kl. 13 på Smart Eye´s kontor på Första Långgatan 28 B, 413 27 Göteborg. Inregistrering till årsstämman sker från kl.12.00.

Pressmeddelande Smart Eye kallelse AGM 2017

Fullständigt förslag till instruktion för valberedningen punkt 12

Fullständigt förslag till beslut för punkt 13

Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2016

IR-kontakt

Tel: