Top image

Aktiekapitalets utveckling

Aktiekapitalets utveckling

År Händelse Förändring antal aktier Totalt antal aktier Förändring aktiekapital (SEK) Totalt aktiekapital (SEK) Kvotvärde (SEK)
2013 Nyemission 1 116 425 6 793 109 111 642,50 679 310,90 0,1
2013 Nyemission 24 733 6 817 842 2 473,30 681 784,20 0,1
2016 Nyemission 1 108 050 7 925 892 110 805,00 792 589,20 0,1
2016 Teckningsoptioner 235 000 8 160 892 23 500,00 816 089,20 0,1
2016 Nyemission* 1 500 000 9 660 892 150 000,00 966 089,20 0,1
2016 Övertilldelningsoption* 250 000 9 910 892 25 000,00 991 089,20 0,1

* Registrerades hos Bolagsverket i januari 2017.