Top image

Aktiekapitalets utveckling

Aktiekapitalets utveckling

År Händelse Förändring antal aktier Totalt antal aktier Förändring aktiekapital (SEK) Totalt aktiekapital (SEK) Kvotvärde (SEK) 
2020 Nyemission 1 511 898 16 630 882 151 190 1 663 088 0,1
2019 Nyemission 1 972 041 15 118 984 197 204 1 511 898 0,1
2018 Nyemission 2 191 157 13 146 943 219 116 1 314 694 0,1
2018 Nyemission 991 089 10 955 786 99 109 1 095 578 0,1
2018 Optionsprogram 53 805 9 964 697 5 380 996 496 0,1
2016 Övertilldelnings-option* 250 000 9 910 892 25 000 991 089 0,1
2016 Nyemission* 1 500 000 9 660 892 150 000 966 089 0,1
2016 Tecknings-optioner 235 000 8 160 892 23 500 816 089 0,1
2016 Nyemission 1 108 050 7 925 892 110 805 792 589 0,1
2013 Nyemission 24 733 6 817 842 2 473 681 784 0,1
2013 Nyemission 1 116 425 6 793 109 111 643 679 311 0,1

* Registrerades hos Bolagsverket i januari 2017.