Top image

Tillväxtmöjligheter

Affärsområdet Research Instruments har under de senaste fem åren vuxit med i genomsnitt 15,4 procent.

Tillväxten har drivits av en ökande efterfrågan från fordonsindustrin och flyg- och försvarsindustrin. Under de senaste åren har Smart Eye lagt betydande resurser inom affärsområde Applied Solutions, vilket medfört att Bolaget haft begränsade resurser att investera i Research Instruments. Genom Erbjudandet tillförs Smart Eye betydande resurser, vilket kommer att stärka tillväxtförutsättningarna för Research Instruments.

Smart Eye ser goda möjligheter att öka tillväxten inom Research Instruments genom ökade satsningar på marknadsföring och försäljning. Det finns goda möjligheter att genom fler säljare stärka tillväxten bland akademiska kunder som är ett betydande segment. Ytterligare potential återfinns inom industriella segment. Hittills har Smart Eye fokuserat på fordonsindustrin samt flyg- och försvarsindustrin. Det finns dock ett stort antal industriella segment där det finns en potentiell efterfrågan på Smart Eye Pro såsom användartester och medicinska tillämpningar.