Top image

Smart Eyes marknad utgörs idag av akademiska institutioner och industriella aktörer inom fordonsindustri samt flyg- och försvarsindustri.

Marknadstillväxten drivs av en ökad förståelse för eyetracking och de möjligheter som tekniken innebär samtidigt som eyetrackingsystemen blivit bättre och mer användarvänliga. Enligt uppskattningar från Tobii och Arthur D. Little växer marknaden för beteendestudier med omkring tio procent per år. Vidare uppskattar Tobii och Arthur D. Little1 att den globala marknaden uppgår till 72 MUSD år 2016.

När det gäller den totala globala marknaden för beteendestudier utgör studier relaterade till marknadsundersökningar en betydande andel, vilket är ett segment som Smart Eye inte adresserar idag. När det gäller tillväxtuppskattningen på 10 procent per år delar Smart Eye den även om Bolaget bedömer att tillväxten inom fordonsindustrin är högre.