Top image

Smart Eyes marknad utgörs idag av akademiska institutioner och industriella aktörer inom fordonsindustri samt flyg- och försvarsindustri.

Marknadstillväxten drivs av en ökad förståelse för eyetracking och de möjligheter som tekniken innebär samtidigt som eyetrackingsystemen blivit bättre och mer användarvänliga. Enligt uppskattningar från Tobii och Arthur D. Little växer marknaden för beteendestudier med omkring tio procent per år. Vidare uppskattar Tobii och Arthur D. Little1 att den globala marknaden uppgår till 72 MUSD år 2016.

När det gäller den totala globala marknaden för beteendestudier utgör studier relaterade till marknadsundersökningar en betydande andel, vilket är ett segment som Smart Eye inte adresserar idag. När det gäller tillväxtuppskattningen på 10 procent per år delar Smart Eye den även om Bolaget bedömer att tillväxten inom fordonsindustrin är högre.

Tillväxtmöjligheter

Affärsområdet Research Instruments har under de senaste fem åren vuxit med i genomsnitt 15,4 procent.

Tillväxten har drivits av en ökande efterfrågan från fordonsindustrin och flyg- och försvarsindustrin. Under de senaste åren har Smart Eye lagt betydande resurser inom affärsområde Applied Solutions, vilket medfört att Bolaget haft begränsade resurser att investera i Research Instruments. Genom Erbjudandet tillförs Smart Eye betydande resurser, vilket kommer att stärka tillväxtförutsättningarna för Research Instruments.

Smart Eye ser goda möjligheter att öka tillväxten inom Research Instruments genom ökade satsningar på marknadsföring och försäljning. Det finns goda möjligheter att genom fler säljare stärka tillväxten bland akademiska kunder som är ett betydande segment. Ytterligare potential återfinns inom industriella segment. Hittills har Smart Eye fokuserat på fordonsindustrin samt flyg- och försvarsindustrin. Det finns dock ett stort antal industriella segment där det finns en potentiell efterfrågan på Smart Eye Pro såsom användartester och medicinska tillämpningar.