Top image

Smart Eyes marknad utgörs idag av akademiska institutioner och industriella aktörer inom fordonsindustri samt flyg- och försvarsindustri.

Research Instruments – unik position inom nischsegment

Research Instruments har en stor strategisk betydelse för Smart Eye. Research Instruments verksamhet ger tidiga insikter i vilken typ av funktioner och för vilka ändamål som eyetrackingtekniken kommer utvecklas på några års sikt. Affärsområdet har en stark och stabil position som leverantör av avancerade eyetrackingsystem till forsknings-, utvecklings- och utbildningsmiljöer. Smart Eyes bedömning är att världsmarknaden för denna typ av eyetrackingssystem för närvarande är värd cirka 500 miljoner SEK på årsbasis, och att tillväxttakten överstiger tio procent per år.

Tillväxtpotentialen för detta affärsområde väntas främst komma från att eyetrackingteknik börjar användas inom nya områden. Flygsimulatorer samt generellt den invändiga flygkabinens miljö är ett sådant område. Neurovetenskaplig forskning, konsumentelektronik, IT och för marknadsföringsändamål är andra. Smart Eye ser också goda förutsättningar för att öka affärsområdets marknadsandel genom partnerskapet med iMotions och genom satsningar på försäljning och marknadsföring.

"Det är i mjukvaran och algoritmerna som värdet ligger vilket återspeglas i affärsområdets bruttomarginal som uppgår till 75 – 90 procent"