Top image

Kunderna inom Research Instruments utgörs, i huvudsak, av aktörer inom akademisk forskning, flyg- och försvarsindustrin samt fordonsindustrin.

Akademisk forskning

Smart Eye har levererat eyetrackingsystem till fler än 85 universitet och forskningsinstitut. Systemen används där för vetenskapliga studier inom en rad områden såsom psykologi, pediatrik, neurologi, oftamologi, inlärning, lingvistik, studier av primater och beteendevetenskap.

Flyg- och försvarsindustri

En stor andel av världens ledande flyg- och försvarsindustrier använder Smart Eye Pro® i sin forskning och produktutveckling samt i simulatorer. Denna kundkategori är krävande och ställer höga krav på systemets prestanda och tillförlitlighet.

Fordonsindustrin

Sedan Smart Eye sålde den första prototypen till SAAB Automobile 2002 har Bolaget haft ett nära samarbete med fordonsindustrin. Kunderna använder Smart Eye Pro® för att studera hur användarna agerar i ett fordon, vilket är viktigt i designen av instrumentpanelen och förarmiljön i stort. Kunderna använder också Smart Eyes system för att öka sin kunskap om eyetracking och hur tekniken kan användas i framtidens fordon. Kunderna består dels av fordonstillverkare men också av de ledande underleverantörerna i industrin. Smart Eye har levererat eyetrackingsystem till de flesta större fordonstillverkarna i världen.