Top image

Kunderna inom Research Instruments utgörs, i huvudsak, av aktörer inom akademisk forskning, flyg- och försvarsindustrin samt fordonsindustrin.

Kunder

De viktigaste kundkategorierna är alltjämt flyg- och fordonsindustrin. Försvars- och rymdindustrin är också viktiga, liksom akademin. Nyare målgrupper som järnväg, utbildningsmiljöer och neurovetenskap är intressanta men är än så länge små till sin volym. Bland kunderna återfinns US Air Force Research Lab, FAA, Nasa, Nissan, Lockheed Martin, Thales, MITRE, Honeywell, Toyota, Volvo och GM.

Samarbetspartners

För att kunna erbjuda avancerade eyetrackinglösningar är olika samarbeten extremt viktiga. Det handlar om allt från komponentleverantörer till distributörssamarbeten. En viktig samarbetspartner till Smart Eye är iMotions. Genom partnerskapet med iMotions, som etablerades 2018, kan Smart Eyes eyetrackingsystem användas tillsammans med iMotions multimodala forskningsplattform. Denna forskningsplattform gör det möjligt att kombinera eyetracking med andra sensorer för fysiologiska signaler.