Top image

Affärsmodell och försäljning

Affärsmodell Research Instruments – brohuvud in i nya vertikaler

Research Instruments erbjuder fyra olika huvudsakliga produktserier inom eyetracking, Aurora, Smart Eye XO, Smart Eye dx och Smart Eye Pro. Aurora är en s.k. bar tracker, det vill säga en eyetracker som placeras på en skärm och kan installeras på egen hand av kunden. Den kan också ses som en instegsprodukt när ett behov för eyetracking uppstår hos kunden. Aurora har initialt varit en eyetracker som är utrusad med två kameror, under 2019 har en ny version med skärmmätare utvecklats som bara kommer vara utrustad med en kamera, den kommer att lanseras under inledningen av 2020. Smart Eye XO som lanserades vid slutet av 2018 innebär en uppgraderingsmöjlighet för användare av Aurora. Den används när behovet för att också kunna spåra utanför en skärm behövs.

Smart Eye Pro är ett helt kundanpassat system med upp till 8 kameror som ger robust, noggrann och tillförlitlig eyetrackingdata. Smart Eye Pro dx är slutligen ett system med en mindre formfaktor, men med en större precision, som hjälper kunden spara värdefull plats i komplexa miljöer. Som komplement till Smart Eye Pro och Aurora erbjuds ett antal kompletterande utrustningstillbehör, exempelvis Smart Recorder, Smart AI, supportfunktion och abonnemang. Samtliga system säljs som helhetslösningar där kunderna betalar per system respektive per produkt. Mindre intäktsflöden erhålls också under produkternas livslängd i form av prenumerationsintäkter på mjukvaruuppdateringar. Även om Smart Eye levererar hårdvaran också, ligger det stora värdet i de algoritmer och den mjukvara som används i systemet, vilket reflekteras i affärsområdets bruttomarginal som ligger mellan 75–90 procent.

Utveckling 2019

Omsättningen för Research Instruments har minskat med 20 procent till 23,6 Mkr (29,5 Mkr) för 2019. 2018 var ett starkt jämförelseår men utvecklingen under 2019 har också till viss del begränsats av att kunder har senarelagt order. Bedömningen är dock att inga affärer har förlorats, varken till konkurrenter eller att framtida order uteblir. Intresset från kunder inom neurovetenskap fortsätter att vara starkt och gynnar särskilt efterfrågan på enklare eyetrackers. Ökad efterfrågan på enklare eyetrackers kommer även från andra kundgrupper och är en av anledningarna till den produktutveckling som skett under 2019 och som kommer resultera i produktlanseringar inom Aurorafamiljen under 2020. De senaste årens tilltagande intresse för avancerade eyetrackingsystem till tågoperatörer, andra aktörer inom järnväg samt till flygindustrin för pilotutbildnings- och pilotövervakningssystem består.

"Smart Eye omsatte 49,8 Mkr under 2019. 47 procent (23,5 Mkr) av Smart Eyes omsättning kommer från affärsområdet Research Instruments"