Top image

Affärsmodell och försäljning

Smart Eye Pro® består av hårdvara, d.v.s. kameror, belysningsmodul och tillbehör, samt mjukvara för beräkning och analys.

För att förenkla för kunden tillhandahåller Smart Eye ofta en pc där allt finns färdigkonfigurerat. För större och mer avancerade system tillhandahåller Smart Eye även installation och konfigurering på plats hos kunden.

Försäljning sker till stor del direkt mot kund men även genom distributörer. När det gäller försäljning till fordonsindustrin och flyg- och försvarsindustrin sker försäljningen vanligtvis direkt från Smart Eye. I Asien sker försäljningen oftast genom distributörer där Bolaget har väl fungerande distributörssamarbeten i Japan och Sydkorea. Smart Eye deltar aktivt på konferenser och mässor och en stor del av alla nya kundkontakter etableras på denna väg.

Smart Eye har flera stora återkommande kunder inom fordonsindustrin samt flyg- och försvarsindustrin och med dessa aktörer finns etablerade kontakter. Smart Eye Pro® är positionerat som ett premiumsystem och Bolaget har många starka referenser samt ett gott renommé i branschen.

Smart Eye Pro® säljs som en helhetslösning där kunderna betalar per system baserat på Bolagets prislista. Smart Eye tillhandahåller service och supportavtal som även ger kunderna tillgång till mjukvaruppgraderingar. Smart Eye Pro® kostar upp till 1,0 MSEK per system beroende på konfiguration.

Kameror, belysningsmodeller och tillhörande hårdvara köps från externa leverantörer och all montering och konfigurering sker hos Smart Eye i Göteborg. Även om Smart Eye levererar hårdvara ligger det stora värdet i produkten i de algoritmer och mjukvara som används i systemet, vilket reflekteras i affärsområdets bruttomarginal som ligger i intervallet 75 till 90 procent.