Top image

Research Instruments

Inom affärsområde Research Instruments tillhandahåller Smart Eye avancerade eyetrackingsystem för analys av mänskligt beteende.

Systemen består dels av belysningsmoduler och kameror samt mjukvara för beräkning och analys. Systemet är PC-baserat och kan användas inom en rad områden där det är av intresse att studera mänskligt beteende.

Smart Eye Pro® är ett skalbart system som kan hantera komplexa miljöer. Smart Eye Pro® kan konfigureras med en kamera tillsammans med en bildskärm eller med upp till åtta kameror i en större installation. Vid avancerade installationer såsom i en flygplanssimulator krävs flera kameror som kan analysera flera personer parallellt.

Smart Eyes system kan hantera upp till åtta kameror i ett integrerad eyetrackingssystem som är robust, noggrant och tillförlitligt. Bolagets system kan även hantera alla ljusförhållanden inklusive mörker. Sedan start har Smart Eye levererat flera än 380 system till kunder världen över.

Läs mer på Research Instruments produktsida