Top image

Fordonsindustrin är en global industri som domineras av ett tiotal större biltillverkare (OEM), varav Toyota, VW och GM är de tre största och säljer omkring tio miljoner personbilar och lätta kommersiella fordon vardera per år.

Utöver de stora fordonstillverkarna består industrin av större och mindre underleverantörer. Bland underleverantörerna finns en tydlig uppdelning i större aktörer, s.k. Tier1-leverantörer och mindre, s.k. Tier2-leverantörer. Tier1 är stora globala bolag som tillhandahåller systemlösningar till OEM. Tier2, exempelvis Smart Eye, levererar inte direkt till fordonstillverkarna utan via Tier1.

När de stora OEM skall utveckla bilmodeller med autonomt körande vänder de sig till Tier1 som tillhandahåller en systemlösning med funktioner för autonomt körande. OEM har en specifikation över vilken funktionalitet som önskas och ett antal Tier1 bjuds in att offerera. I och med att eyetracking är en central del inom autonomt körande måste varje Tier1 erbjuda en lösning för detta.

Tillväxtmöjligheter

Smart Eyes målsättning är att intäkterna inom affärsområdet Automotive Solutions skall överstiga 200 MSEK år 2020 varav licensintäkter utgör huvuddelen av intäkterna. Avgörande för hur snabbt licensintäkterna kan växa är hur snabbt fordonstillverkarna väljer att introducera eyetracking i modellprogrammet.

Smart Eye äger sin mjukvara för eyetracking fullt ut, vilket gör att bruttomarginalen på licensintäkterna är 100 procent. I takt med att licensintäkterna ökar skapas goda lönsamhetsförutsättningar i Smart Eye.