Top image

Automotive Solutions – en världsledande position med goda tillväxtmöjligheter

Smart Eyes och Automotive Solutions världsledande position som leverantör av eyetrackingteknik befästs genom att erhålla så kallade design wins (se sidan 24). Enligt Smart Eyes bedömning har ingen annan tillverkare av eyetracking för invändig fordonsmiljö så många design wins och sin teknik installerad i så många fordon som redan är i produktion som Smart Eye. Smart Eye är ofta förhindrade av sekretessklausuler att namnge kunder de fått förtroende hos, av de bilar som redan är i produktion har Smart Eye kunnat namnge BMW X3, X4, X5, Z4, 3-serien och 8-serien. I juni 2020 hade Smart Eye 81 design wins, under 2019 erhöll Smart Eye 27 design wins (under 2018 erhöll Smart Eye 13 design wins). Under året 2019 har viktiga design wins erhållits i Sydkorea och Japan. Tillsammans med sedan tidigare viktiga design wins hos europeiska och kinesiska tillverkare, har Smart Eye under året tydligt befäst sin starka marknadsposition. Smart Eye levererar nu eyetrackingteknik till totalt tolv OEM:er. Förutom Smart Eye finns det endast ett mindre antal aktörer som kan leverera den typ av eyetrackingmjukvara som fordonsindustrin efterfrågar. Smart Eye meddelar löpande genom pressmeddelande när nya design wins erhålls, liksom att de redovisas tydligt i bolagets kvartalsrapporter.

"Smart Eye är idag med 81 erhållna design wins, från 12 biltillverkare och med sex bilar i serieproduktion, den aktör som får anses vara världsledande när det gäller eyetracking till personbilsindustrin"