Top image

Även om flera stora fordonstillverkare offentliggjort betydande satsningar på autonomt körande samt presenterat konceptstudier är det få aktörer som hittills har genomfört upphandlingar av system.

Vad Smart Eye känner till har fem fordonstillverkare genomfört upphandlingar under de senaste två åren, varav Smart Eye är leverantör av eyetracking i två.

Under 2015 erhöll Smart Eye två design wins avseende eyetracking från två större globala fordonstillverkare. Upphandlingarna avser serieleveranser till bilmodell i premiumklassen med förväntad leverans 2017 respektive 2018.

För närvarande pågår upphandlingar från andra fordonstillverkare och flera aktörer förväntas genomföra upphandlingar under de närmaste två åren. Under det senaste året har intresset från Tier1 ökat betydligt och Smart Eye har dialog med ett stort antal aktörer samt deltar i upphandlingar tillsammans med flera Tier1.