Top image

Vid utgången av 2019 hade Smart Eye erhållit design wins för att leverera eyetrackingteknik till 56 bilmodeller inom premium som mellanklassegmentet hos tio europeiska och asiatiska fordonstillverkare (OEM:er). Den amerikanska marknaden för förarövervakningssystem har mognat långsammare och där ligger upphandlingsprocesserna i en tidigare fas än i resten av världen. Smart Eye erhöll sin första design win 2015 hos BMW, för modellen BMW X5, som gick i serieproduktion hösten 2018. Per sista december 2019 hade Smart Eye totalt 56 design wins på åtta olika bilplattformar och sex bilmodeller i serieproduktion. I juni 2020 hade Smart Eye ökat antalet design wins till 81 stycken. Smart Eye är oftast förhindrad av sekretessklausuler att initialt namnge vilken OEM eller bildmodell som en viss design win avser, av de som nu är i serieproduktion är samtliga hos BMW och avser BMW X3, X4, X5, Z4, 3-serien och 8-serien. Design wins meddelas alltid genom pressmeddelande, uppgift om aktuellt antal finns i bolagets pressmeddelanden och kvartalsrapporter.

Utveckling 2019

Omsättningen för affärsområdet Automotive Solutions har under året 2019 ökat med 25% och uppgår nu till 26,2 Mkr. Ökningen är främst driven av att Smart Eye sedan slutet av 2018 har börjat erhålla licensintäkter för bilar som utrustas med Smart Eyes mjukvara. Arbetet under året har präglats av intensivt arbete med många pågående internationella upphandlingar av förarövervakningssystem. Stora och viktiga framgångar har uppnåtts på den japanska respektive sydkoreanska marknaden. Såväl Japan som Sydkorea präglas av en tradition av att i första hand kontraktera inhemska underleverantörer med vilka det sedan tidigare finns långvariga samarbeten med. Eftersom det i Japan och Sydkorea finns några av världens största biltillverkare har det mycket stor betydelse att bli en etablerad aktör på dessa marknader. I Japan har Smart Eye erhållit tio design wins hos en biltillverkare som delar bilplattformar med en europeisk tillverkare. I Sydkorea har Smart Eye erhållit 14 design wins hos en global biltillverkare inom massmarknadssegmentet. Vid en kort tillbakablick kan 2017 beskrivas som genombrottsåret för upphandlingar av förarövervakning till bilar inom premiumsegmentet, 2018 som genombrottsåret för upphandlingar till massmarknadssegmentet och 2019 som det år då Smart Eyes framgångar på riktigt gjorde bolaget till en global aktör i fordonsbranschen. Utvecklingen har fortsatt under inledningen av 2020, genom ytterligare design wins i Kina.