Top image

Affärsmodell

Automotive Solutions – en ledande partner inom aktiv säkerhet för fordonsindustrin

Inom Automotive Solutions tillhandahåller Smart Eye främst algoritmer och mjukvara för eyetracking till kameror och annan typ av hårdvara som fordonsindustrins Tier 1-tillverkare sätter samman till kompletta system för framförallt förarövervakning. Smart Eyes algoritmer och mjukvara används också till system som exempelvis kan styra bilars infotainmentsystem och individanpassa den interiöra fordonsmiljön. Hitintills är det dock endast inom förarövervakning som Automotive Solutions teknik gått i serieproduktion. Förutom mjukvara tillhandahåller Automotive Solutions också viss hårdvara till Tier 1-tillverkare för olika utvecklingsprojekt.

Central teknik för interaktion mellan bil och människa

Förarövervakning och automatiserad körning är nödvändigt för nollvisionen för trafikolyckor. Eyetracking är en central teknik för att interaktionen mellan människa och fordon ska fungera i säkerhetssystem och för att delvis eller helt självkörande bilar ska kunna svara och reagera på förarens intentioner och tillstånd.

Uthålligt ledande innovationskraft

Från tidigt 2000-tal har Smart Eye utvecklat banbrytande tekniker för eyetracking och har nu en position som den tekniska ledaren på området. De första eyetrackingsystemen var i princip begränsade till att säkerställa att föraren var uppmärksam på körningen och inte somnade. Den andra generationens system behärskar även att hjälpa till att manövrera bilens interna funktioner. 2017 lanserade Smart Eye världens första eyetrackingsystem som med hjälp av AI-teknik kan ge ännu mer tillförlitliga data om en persons handlingar och intentioner.

Etablerad partner

Smart Eye har långa och väletablerade kundrelationer och pågående utvecklingsarbeten med de flesta Tier 1 och OEM -tillverkarna i fordonsindustrin. Smart Eye har en erkänd förmåga att leva upp till fordonsindustrins högt ställda krav på prestanda, noggrannhet, tillförlitlighet, tillgänglighet, säkerhet, uthållighet och leveransförmåga till säkerhetskritiska system. Smart Eye är i de flesta fall initialt förhindrade att ange namnet på den kund de erhåller en design win hos. De kunder som hittills har kunnat kommuniceras är BMW och Geely.

Plattformsoberoende mjukvara

Vid kommersialiseringen av eyetrackingtekniken inom Automotive Solutions har Smart Eye valt en hårdvaruagnostisk strategi, vilket gör det möjligt för affärsområdet att dra fördel av de investeringar som görs inom smartphoneindustrin. Processorer som utvecklas för mobiltelefoner blir oftast senare också kvalificerade för bilindustrin, vilket innebär att nya förbättrade chip kontinuerligt blir tillgängliga för serieproduktion. Smart Eyes teknik är därmed kompatibel med flertalet på marknaden relevanta styrenheter (ECU, Electronic Control Units) och systemchip (SOC, system on chip). Den plattformsoberoende mjukvaran kan dessutom låsas sent i utvecklingsprocessen. Dessa strategiska vägval har visat sig vara helt i linje med bilindustrins preferenser. Dessutom innebär det att Smart Eyes teknik kan vara generisk vilket innebär att få kundanpassningar är nödvändiga och integrationsprocesserna blir väldigt effektiva.