Top image

Affärsmodell

Inom Automotive Solutions tillhandahåller Smart Eye algoritmer och mjukvara för eyetracking till Tier1.

Kameror och annan hårdvara upphandlas direkt från hårdvaru­leverantörerna eller utvecklas i egen regi av Tier1. Tier1 utvecklar färdiga system för autonomt körande där eyetracking är en av flera system. De allra flesta Tier1 saknar egen mjukvara för eyetracking utan upphandlar detta från externa aktörer såsom Smart Eye.

När Smart Eye, tillsammans med en Tier1, erhåller en design win innebär det att lösningen för autonomt körande (inklusive eyetracking) avses att integreras i en kommande bilmodell från en OEM. När en design win erhållits tar Smart Eye tillsammans med Tier1 fram en lösning där Smart Eyes mjukvara för eyetracking integreras med kamerasensorer och det övriga systemet för autonomt körande. För detta arbete erhåller Smart Eye löpande ersättning från Tier1. När bilmodellen går i produktion erhåller Smart Eye en licensintäkt per producerad bil på upp till tio Euro per bil beroende på den funktionalitet som eyetrackingsystemet möjliggör.

Design win är en vanligt förekommande form av leverantörsförhållande i fordonsindustrin och brukar definieras som ett beslut från en tillverkare att utveckla en produkt med avsikten att inkludera vissa komponenter från andra leverantörer. Noterbart är att en design win inte är samma sak som order eller leveransavtal. Ifall komponentleverantören exempelvis misslyckas med att uppfylla vissa leveransdatum eller specifikationer, kan komponenten bytas ut mot en liknande del eller system. När det gäller Smart Eye är det en Tier1 som erhållit en design win där Smart Eyes mjukvara för eyetracking är en del i den systemlösning som design win avser.

I fordonsindustrin utvecklar OEM produktionsplattformar som används till ett flertal bilmodeller. När system för autonomt körande upphandlas görs det vanligtvis till en teknikplattform. När ytterligare bilmodeller skall utvecklas på samma plattform är det mindre sannolikt att OEM väljer att byta ut systemet för autonomt körande. Detta innebär att när väl Smart Eye, tillsammans med Tier1, vunnit en första design win hos en OEM är det stor sannolikhet att samma lösning kommer att användas för nästkommande bilmodell baserad på samma plattform.

Utöver upphandlingar för kommande bilmodeller deltar Smart Eye också i s.k. förutvecklingsprojekt där Tier1 och OEM tar fram konceptsstudier eller prototyper för bilar med autonomt körande. Vid denna typ av förstudier erhåller Smart Eye ersättning för sitt deltagande.