Top image

Automotive Solutions

Automotive Solutions erbjuder eyetrackinglösningar för integration i personbilar och andra fordon. Smart Eye har länge haft en vision om att eyetracking skall finnas integrerat i fordon för att möjliggöra säkerhetsfunktioner och andra funktioner som förbättrar användarupplevelsen.

I början av 2015 nåddes ett viktigt genombrott då en första design win erhölls avseende en bilmodell för serieproduktion med integrerad eyetracking. Sedan dess har ytterligare en design win erhållits från en annan fordonsaktör.

Eyetracking i fordon

Genom att integrera eyetracking i ett fordon möjliggörs en rad funktioner som tillsammans med fordonets övriga system kan användas för att förbättra säkerheten och användarupplevelsen.

Sömn

Genom att studera ögonrörelserna går det att se om föraren är sömnig varpå fordonet kan varna föraren. Somnar föraren helt kan bilen stanna. Sömnighet är en viktig orsak till trafikolyckor.

Uppmärksamhet

Om föraren inte har uppmärksamhet kan fordonet varna och, om en allvarlig situation uppstår, ta kontroll på fordonet. Bristande uppmärksamhet har blivit vanligare till följd av det ökande telefonanvändandet.

Anpassning av informationssystem

Informationssystemen kan anpassas efter vart föraren tittar. Exempelvis kan displayer för underhållningssystem tonas ned när föraren fokuserar på trafiken.

Identifikation

Eyetracking kan identifiera föraren och anpassa fordonet efter vem som kör, exempelvis justera sätet och anpassa informationssystemet.

Det finns en tydlig trend mot självkörande fordon där flera av världens stora fordonstillverkare investerar betydande resurser och har långt gångna planer på att lansera bilar med självkörningsfunktioner under de kommande åren. Utveckling mot självkörande fordon kommer att ske över tid där allt mer avancerade funktioner såsom automatisk inbromsning, anpassningsbar farthållare, kökörning, etc introduceras stegvis. För att möjliggöra funktioner där fordonet tar över allt mer av besluten har eyetracking en central roll.

Autonomt körande - självkörande fordon

Självkörande bilar har länge varit en utopi, men börjar nu närma sig verklighet. Redan idag finns det bilmodeller på marknaden som har funktioner för autonomt körande. Under de närmaste åren väntas bilmodeller med funktioner för autonomt körande presenteras från flera biltillverkare.

Vägen fram till helt självkörande bilar, d.v.s. fordon som tar sig från start till måldestinationen helt utan medverkan från en förare, är lång. Det mesta av tekniken finns redan idag, men det krävs fortsatt utveckling mot högre tillförlitlighet, framtagande av standarder, anpassning av lagstiftning, etc för att det skall bli möjligt med helt självkörande fordon.

Det första steget i utvecklingen är semiautonomt körande där bilen hanterar vissa funktioner, men där föraren har ett aktivt deltagande samt det övergripande ansvaret. Graden av autonomi förväntas ökas över tiden för att slutligen övergå i helt autonoma fordon.

Society of Automotive Engineers (SAE) har tagit fram en klassificering av autonomt körande samt definierat ett antal begrepp inom området3. SAE har fastställt en skala från noll till fem där fem innebär helt autonoma bilar.

När automationen når nivå tre utförs flera moment helt av fordonet där förarens uppmärksamhet påkallas i vissa situationer. För att fordonet skall veta huruvida föraren har uppmärksamhet och är redo att ta över kontrollen av fordonet krävs att förarens beteende registreras med hjälp av eyetracking. Smart Eyes bedömning är att de allra flesta bilmodeller från nivå tre och uppåt kommer att utrustas med eyetracking.

För att möjliggöra autonomt körande samverkar en rad sensorer, elektroniksystemprocessorer och mjukvaror i ett komplext system för att köra bilen. Eyetracking är en komponent för att övervaka förarens beteende. På fordonets utsida återfinns en rad sensorer som övervakar miljön omkring bilen såsom kamerabaserade sensorer, radar, ultraljudssensorer, lasermätare och gps. Med hjälp av kraftfulla processorer och artificiell intelligens bearbetas informationen som sedan ligger till grund för hur fordonet skall agera i trafiken.

Idag finns det bilmodeller på marknaden som ligger på nivå två i SAEs definition, d.v.s. de har partiell automation. Redan under 2017 förväntas flera bilmodeller inom nivå tre lanseras där fordonet tar ett allt större ansvar för körandet. De närmaste åren väntas fordon med inbyggda förarmonitoreringssystem bli allt vanligare. År 2020 förväntas 96 miljoner fordon produceras globalt, varav cirka 2,6 miljoner fordon kommer att ha inbyggd eyetracking eller andra förarmonitoreringssystem. År 2025 förväntas en produktion om cirka 111 miljoner fordon, varav cirka 36 miljoner fordon kommer att ha inbyggda förarmonitoreringssystem enligt ovan.4

Likt tidigare teknologier inom fordonsindustrin, är det sannolikt att system för förarmonitorering först kommer att introduceras på exklusiva bilar i det översta prissegmentet för att därefter gradvis introduceras i mindre dyrbara modeller.