Top image

Automotive Solutions

Inom affärsområdet Automotive Solutions tillhandahåller Smart Eye algoritmer och applikationer för eyetracking till de system som fordonsindustrins Tier1-leverantörer utvecklar och levererar till fordonstillverkare, så kallade OEM:er.

När Smart Eyes kunder inom fordonsindustrin under 2012 började efterfråga eyetrackingsystem för integrering i förarövervakningssystem för självkörande personbilar etablerades affärsområdet Automotive Solutions (fram till hösten 2018 benämnt Applied Solutions). Idag är behovet bredare förarövervakningssystem är på väg att bli en ny säkerhetsstandard för alla fordon, inte bara de med delvis självkörande funktionalitet.

Eyetracking i kombination med andra sensorer i den interiöra fordonsmiljön väntas också börja användas inom några år för att både öka säkerheten ytterligare men också för att förbättra bekvämligheten i kupén. Smart Eye var tidiga med att utnyttja AI (artificiell intelligens) för att förbättra eyetrackingsystemens prestanda. Nu kommer den tekniken också få stor betydelse för dessa nya funktioner.

Eyetrackingteknik för interiör fordonsmiljö

Eyetracking för fordonsindustrin utvecklades initialt för att öka trafiksäkerheten. Genom att utrusta ett fordon med ett förarövervakningssystem baserat på eyetrackingteknik går det att upptäcka om en förare är ouppmärksam eller trött. När sådan information kombineras med andra fordonsfunktioner kan trafiksäkerheten förbättras. Det var initialt fordonsindustrins premiumbilstillverkare som såg denna potential, men när Euro NCAP hösten 2017 beslöt att inkludera förarövervakningssystem i deras agenda för 2025 års säkerhetstester av personbilar påskyndade det utvecklingen. Numera upphandlas eyetrackingteknik för förarövervakningssystem både för premium- och mellanklassbilar.

Den eyetrackingteknik som Smart Eye har utvecklat är unik

Fordonsindustrin har exceptionella krav när det gäller prestanda, noggrannhet och tillgänglighet. Tekniken ska fungera på en optimerad plattform, inte ta för mycket processorkraft och kunna implementeras kostnadseffektivt. Vidare ska tekniken i sig både kunna mäta exakt – med hög noggrannhet kunna avgöra var en person tittar och hur öppna ögonlocken är, samt rätt – i princip 100 procent av alla mätningar måste vara korrekta. När det slutligen kommer till tillgängligheten så måste tekniken fungera överallt i världen och i alla miljöer, oavsett dagsljus, tunnlar eller årstid, eller om föraren bär glasögon, hatt eller munskydd.

Förutom att Smart Eyes eyetrackingteknik svarar mot dessa högt ställda krav, har Smart Eye också en stor fördel i att sedan starten år 2000 ha arbetat mot fordonsindustrin. Smart Eyes organisation och utvecklingsprocesser är väl anpassade för denna bransch. Det är bara en handfull aktörer som jämte Smart Eye har den kapacitet som krävs för att leverera eyetrackingteknik till fordonsindustrin.

53 procent (26,2 Mkr) av Smart Eyes omsättning kommer från affärsområdet Automotive Solutions

En världsledande position med goda tillväxtmöjligheter

Smart Eyes och Automotive Solutions världsledande position som leverantör av eyetrackingteknik befästs genom att erhålla så kallade design wins (bilmodell). Enligt Smart Eyes bedömning har ingen annan tillverkare av eyetracking för invändig fordonsmiljö så många design wins och sin teknik installerad i så många fordon som redan är i produktion som Smart Eye. Smart Eye är ofta förhindrade av sekretessklausuler att namnge kunder de fått förtroende hos, av de bilar som redan är i produktion har Smart Eye kunnat namnge BMW X3, X4, X5, Z4, 3-serien och 8-serien.

Totalt har Smart Eye erhållit 81 design wins (per 25 maj 2020)- under 2019 erhölls 27 design wins och under 2018 erhölls 13 design wins. Under året 2019 har viktiga design wins erhållits i Sydkorea och Japan. Tillsammans med sedan tidigare viktiga design wins hos europeiska och kinesiska tillverkare, har Smart Eye under året tydligt befäst sin starka marknadsposition. Smart Eye levererar nu eyetrackingteknik till totalt tolv OEM:er. Förutom Smart Eye finns det endast ett mindre antal aktörer som kan leverera den typ av eyetrackingmjukvara som fordonsindustrin efterfrågar. Smart Eye meddelar löpande genom pressmeddelande när nya design wins erhålls, liksom att de redovisas tydligt i bolagets kvartalsrapporter.

Prioriteringar 2020

De internationella framgångar som uppnåtts ska utvecklas för att befästa Smart Eyes position som den globala marknadsledaren inom eyetracking för förarövervakningssystem. Lokal närvaro i både USA och Asien är mycket viktigt för att uppnå detta.

Läs mer på Automotive Solutions produktsida