Top image

Tillväxtmöjligheter

Smart Eyes målsättning är att intäkterna inom affärsområdet Applied Solutions skall överstiga 200 MSEK år 2020 varav licensintäkter utgör huvuddelen av intäkterna. Avgörande för hur snabbt licensintäkterna kan växa är hur snabbt fordonstillverkarna väljer att introducera eyetracking i modellprogrammet.

Smart Eye äger sin mjukvara för eyetracking fullt ut, vilket gör att bruttomarginalen på licensintäkterna är 100 procent. I takt med att licensintäkterna ökar skapas goda lönsamhetsförutsättningar i Smart Eye.