Top image

Inom affärsområdet Applied AI Systems tillhandahåller Smart Eye kompletta eyetrackingsystem för två kundkategorier.

Dels till fordon, ofta kommersiella, som tillverkas i mindre serier, dels till eftermarknadssegmentet för redan tillverkade fordon där förarövervakningssystem skall monteras i efterhand.

Under 2018 och 2019 har en tilltagande efterfrågan på kompletta eyetrackingsystem vuxit fram och som inte kan mötas av de erbjudanden som fordonsbranschens etablerade Tier 1:or kan tillhandahålla.

Smart Eye har ingen ambition att på egen hand ta en position som Tier 1-leverantör till den globala fordonsindustrins stora aktörer. Det är endast för de situationer där kundens behov är begränsat till små volymer, som Applied AI Systems erbjudande är relevant. För närvarande är efterfrågan på denna typ av system störst i Kina, framdrivet av ny lagstiftning från slutet av 2018, men övriga världen förväntas följa efter inom kort.

Läs mer om AIS på vår produktweb.