Top image

Affärsområden

Smart Eye utvecklar och marknadsför system för eyetracking, d.v.s. system som kan mäta och beräkna vart en person tittar.

Smart Eyes verksamhet är organiserad inom tre affärsområden, Research Instruments, Automotive Solutions och Applied AI Systems (AIS). Inom Research Instruments tillhandahåller Smart Eye avancerade eyetrackingsystem för mätning och analys av mänskligt beteende. Inom Automotive Solutions tillhandahåller bolaget eyetrackingmjukvara för integration i fordon. Inom AIS tillhandahålls både en mjukvara och hårdvara för integration av eyetracking i fordon, specifikt designad för eftermarknaden inom framförallt kollektivtrafik och kommersiella fordon.

 

Research Instruments

Avancerade eyetrackingsystem för analys av mänskligt beteende.

Läs mer

 

Automotive Solutions

Eyetrackingsystem för integration i personbilar och andra fordon.

Läs mer

 

Applied AI Systems

Hård- och mjukvara för retrofit i fordon. 

LÄS MER