Top image

Smart Eye erhåller design win från andra kinesiska OEM:en

Smart Eye AB (Nasdaq: SEYE), marknadsledande inom Driver Monitoring Systems, har erhållit en ny design wins från ytterligare en kinesisk OEM-kund. De beräknade intäkterna för ordern är 50 MSEK, baserat på prognoser för den beräknade produktlivscykeln. Företaget har nu erhållit totalt 57 design wins.

Smart Eye kommer leverera andra generationens DMS-teknik till en framstående kinesisk OEM, den andra i ordningen för Smart Eye. Bilmodellerna som inkluderar Smart Eyes programvara har en planerad SOP 2021. Smart Eyes DMS-programvara inkluderar en AI-funktion för bilar i syfte att öka förarens säkerhet, men kan även användas i underhållningssyften. Systemet består av eyetracking och Face ID som används för att förhindra distraktion eller ouppmärksamhet hos föraren.

”Som en global leverantör av DMS och AI-teknik i bilar har vi arbetat hårt för att säkra fotfästet på den viktiga kinesiska marknaden, den största i världen. Denna andra design win är ett avgörande steg mot vårt mål. Det var en tuff konkurrensprocess där Smart Eyes beprövade kapacitet av säkerhetsnivåer inom driver monitoring, i kombination med en solid kvalitet och hög funktionsnivå som slutligen utgjorde de avgörande faktorerna. Den kinesiska marknaden förväntas växa i ökande takt, liksom resten av den globala marknaden. I slutändan handlar det om att hålla fler och fler förare säkra och vårt Smart Eye-team i Kina har gjort ett bra jobb för att säkerställa just detta, säger Martin Krantz, VD på Smart Eye.

Smart Eye har samarbetat med en stor Tier 1-leverantör för att säkra ordern och hittills har Smart Eye fått 57 designvinster från tio OEM-tillverkare inom bilindustrin, vilket gör företaget till marknadsledande inom DMS-teknik. Det totala potentiella värdet för Smart Eyes design wins överstiger 1,5 miljarder SEK. Sex bilmodeller med Smart Eyes-teknik har lanserats på marknaden.

Definitioner:
OEM: Original Equipment Manufacturer (biltillverkare)
Designvinst: order för en bilmodell
SOP: Start of Production (produktionsstart)
DMS: Driver Monitoring System

För mer information:
Martin Krantz, VD Smart Eye AB
Telefon: +46 70-329 26 98
Email:
martin.krantz@smarteye.se

Anders Lyrheden, CFO Smart Eye AB
Telefon: +46 70-320 96 95
Email: 
anders.lyrheden@smarteye.se 

Om Smart Eye
Sedan 1999 har Smart Eye utvecklat AI i form av eyetrackingteknik som förstår, stödjer och förutser en individs intentioner och handlingar. Genom att noggrant studera en persons öga, ansikte och huvudrörelser kan vår teknik dra slutsatser om individens medvetenhet och mentala status.
    Idag finns vår eyetracking i nästa generations bilar och hjälper bilindustrin ta ett viktigt kliv mot säkrare och mer miljövänliga transportlösningar. Smart Eyes lösningar för forskningsindustrin ger nya möjligheter i komplicerade och verkliga situationer och leder vägen mot nya insikter inom rymd-, flygplans-, och försvarsindustrin, psykologi, neurovetenskap, medicin och teknisk forskning.
    Smart Eyes huvudkontor är beläget i Göteborg, men kontor finns även i Detroit, USA, Tokyo, Japan och Chongqing, Kina. Utöver dessa egna kontor, har Smart Eye även partners, återförsäljare och distributörer på flera platser i Europa, USA och APAC. Smart Eyes lösningar används över hela världen av mer än 700 partners och kunder; ledande forskningsgrupper, varumärken och laboratorier så som US Air Force, NASA, BMW, Lockheed Martin, Audi, Boeing, Volvo och GM, för att nämna några.
    Smart Eyes verksamhet är organiserad inom tre affärsområden, Research Instruments, Automotive Solutions och Applied AI Systems (AIS). Inom Research Instruments tillhandahåller Smart Eye avancerade eyetrackingsystem för mätning och analys av mänskligt beteende. Inom Automotive Solutions tillhandahåller bolaget eyetrackingmjukvara för integration i fordon. Inom AIS tillhandahålls både en mjukvara och hårdvara för integration av eyetracking i fordon, specifikt designad för eftermarknaden inom framförallt kollektivtrafik och kommersiella fordon.

Besök www.smarteye.ai för mer information.


Besök vår investerarweb för mer finansiell information: http://www.corp.smarteye.se/sv/

Denna information är sådan information som Smart Eye AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 januari, klockan 08:30 (CET).

Smart Eye är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000 eller certifiedadviser@penser.se.