Top image

Smart Eye erhåller ytterligare åtta design-wins från nuvarande japansk och europeisk OEM

Smart Eye kommer att leverera DMS-teknik till ytterligare åtta bilmodeller till en av Japans och Europas största OEM-tillverkare. Detta är en utökning av de två tidigare design-wins som publicerades i maj i år. Ordern består nu av totalt 10 bilmodeller med SOP av den första bilmodellen år 2020. De estimerade intäkterna av de åtta bilmodellerna är 200 MSEK, baserat på prognoser av den estimerade produktlivscykeln.

Smart Eye kommer att leverera andra generationens DMS, Driver Monitoring System, till åtta bilmodeller för den japanska OEM:en. Det inkluderar mjukvara i form av en AI-funktion för bilar som underlättar förarsäkerheten och körupplevelsen. Systemet inkluderar gazetracking och Face ID för att förhindra distraktion och ouppmärksamhet hos föraren.
Ordern är relaterad till en tidigare order med en av Japans och Europas största OEM:er, kommunicerad i maj i år.

-De här åtta design-wins visar inte bara på att vårt erbjudande fortsätter att vara starkt i relation till den växande efterfrågan av DMS-teknik på världsmarknaden. Det visar också att vårt momentum på den japanska marknaden bidrar till att stärka vår globala marknadsledande position. Jag är mycket stolt över det team som ansvarat för att uppnå detta resultat, säger Martin Krantz, VD för Smart Eye.

Sammantaget har Smart Eye erhållit 53 design-wins från åtta OEM-tillverkare, något som gör företaget till marknadsledande inom DMS teknik. Det totala potentiella värdet av Smart Eyes design-wins överstiger 1,35 miljarder SEK. Vidare har Smart Eye, från och med idag, sex bilmodeller i serieproduktion.

Smarteye konceptbild speedometer eye

För mer information:

Martin Krantz, VD Smart Eye AB
Telefon: +46 70 329 26 98
Email:
martin.krantz@smarteye.se

Anders Lyrheden, CFO Smart Eye AB
Telefon: +46 70 320 96 95
Email: 
anders.lyrheden@smarteye.se 

Om Smart Eye
Sedan 1999 har Smart Eye utvecklat AI i form av eyetrackingteknik som förstår, stödjer och förutser en individs intentioner och handlingar. Genom att noggrant studera en persons öga, ansikte och huvudrörelser kan vår teknik dra slutsatser om individens medvetenhet och mentala status.
    Idag finns vår eyetracking i nästa generations bilar och hjälper bilindustrin ta ett viktigt kliv mot säkrare och mer miljövänliga transportlösningar. Smart Eyes lösningar för forskningsindustrin ger nya möjligheter i komplicerade och verkliga situationer och leder vägen mot nya insikter inom rymd-, flygplans-, och försvarsindustrin, psykologi, neurovetenskap, medicin och teknisk forskning.
    Smart Eyes huvudkontor är beläget i Göteborg, men kontor finns även i Detroit, USA, Tokyo, Japan och Chongqing, Kina. Utöver dessa egna kontor, har Smart Eye även partners, återförsäljare och distributörer på flera platser i Europa, USA och APAC. Smart Eyes lösningar används över hela världen av mer än 700 partners och kunder; ledande forskningsgrupper, varumärken och laboratorier så som US Air Force, NASA, BMW, Lockheed Martin, Audi, Boeing, Volvo och GM, för att nämna några.
    Smart Eyes verksamhet är organiserad inom två affärsområden, Research Instruments och Automotive Solutions. Inom Research Instruments tillhandahåller Smart Eye avancerade eyetrackingsystem för mätning och analys av mänskligt beteende. Inom Automotive Solutions tillhandahåller bolaget eyetrackingmjukvara för integration i fordon. Besök
www.smarteye.ai för mer information.

 


Investerarweb med finansiell information: http://www.corp.smarteye.se/sv/

Denna information är sådan information som Smart Eye AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2019, klockan 14:00.

Smart Eye är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000 eller certifiedadviser@penser.se.