Top image

Det tyska flyg-och rymdcentret (DLR) beställer ytterligare Smart Eye Pro-system

Tyska flyg- och rymdcentret, DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt), beställer ytterligare Smart Eye Pro-system.

Det tyska flyg- och rymdcentret, DLR, är det nationella centret för flyg-, energi- och transportforskning i Tyskland. Med huvudkontor beläget i Köln och lokalisering i hela Tyskland, engagerar sig DLR i ett brett utbud av forskningsprojekt i nationella och internationella partnerskap. Förutom att bedriva egna forskningsprojekt verkar DLR också som den tyska rymdbyrån. De bär ansvaret för att planera och genomföra det tyska rymdprogrammet på uppdrag av den tyska federala regeringen. Som projektledningsbyrå koordinerar DLR också för det tekniska och organisatoriska genomförandet av projekt som finansieras av ett antal tyska federala ministerier.

DLR har varit Smart Eyes kund under lång tid. De har använt både Smart Eye Pro-systemet (SEP) samt den uppdaterade versionen, Smart Eye Pro dx, i flera år i sina ansträngningar för att utveckla fordons- och järnvägssystem samt trafikledning. Smart Eyes eyetrackers har använts både i körsimulatorer och under naturalistiska körningar på vägar. För sitt nya projekt letade DLR-teamet i Braunschweig efter en tracker med förmågan att hantera ett större synfält, som kan hantera vibrationer och chocker, och en lösning som inte påverkar förarens beteende.

Ordern består av en ”remote” eyetracker, Smart Eye Pro dx-systemet, med 6 fritt placerbara kameror.

Om Smart Eye
Sedan 1999 har Smart Eye utvecklat AI i form av eyetrackingteknik som förstår, stödjer och förutser en individs intentioner och handlingar. Genom att noggrant studera en persons öga, ansikte och huvudrörelser kan vår teknik dra slutsatser om individens medvetenhet och mentala status.
    Idag finns vår eyetracking i nästa generations bilar och hjälper bilindustrin ta ett viktigt kliv mot säkrare och mer miljövänliga transportlösningar. Smart Eyes lösningar för forskningsindustrin ger nya möjligheter i komplicerade och verkliga situationer och leder vägen mot nya insikter inom rymd-, flygplans-, och försvarsindustrin, psykologi, neurovetenskap, medicin och teknisk forskning.
    Smart Eyes huvudkontor är beläget i Göteborg, men kontor finns även i Detroit, USA, Tokyo, Japan och Chongqing, Kina. Utöver dessa egna kontor, har Smart Eye även partners, återförsäljare och distributörer på flera platser i Europa, USA och APAC. Smart Eyes lösningar används över hela världen av mer än 700 partners och kunder; ledande forskningsgrupper, varumärken och laboratorier så som US Air Force, NASA, BMW, Lockheed Martin, Audi, Boeing, Volvo och GM, för att nämna några.
    Smart Eyes verksamhet är organiserad inom två affärsområden, Research Instruments och Automotive Solutions. Inom Research Instruments tillhandahåller Smart Eye avancerade eyetrackingsystem för mätning och analys av mänskligt beteende. Inom Automotive Solutions tillhandahåller bolaget eyetrackingmjukvara för integration i fordon. Besök
www.smarteye.ai för mer information.

 


Investerarweb med finansiell information: http://www.corp.smarteye.se/sv/
 

Smart Eye är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000 eller certifiedadviser@penser.se.