Top image

Ändring av datum för delårsrapport

Datum för publicering av delårsrapport för perioden april-juni har ändrats till fredagen den 23 augusti. Tidigare kommunicerat datum var måndag den 26 augusti.